Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Audiolibros

FEGA FR-GL
Corpus literario FEGA francés-galego

1.863.959 palabras, 50.563 unidades de tradución: 965.526 palabras (francés) x 898.433 palabras (galego)

[SAI]
665 unidades de tradución: 7487 palabras (francés) x 6564 palabras (galego)
RIMBAUD, A. 1873. Une saison en enfer. http://abardel.free.fr/tout_rimbaud/une_saison_en_enfer.htm.
RIMBAUD, A. 2007. Unha estación infernal. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Melisa González Núñez.

[ILL]
11392 unidades de tradución: 196353 palabras (francés) x 184800 palabras (galego)
VERNE, J. 1875. L'île mystérieuse. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
VERNE, J. 2005. A illa misteriosa. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Ánxela Gracián.
Responsábel do aliñamento: Nerea Bentancor González.

[DIS]
402 unidades de tradución: 11761 palabras (francés) x 11022 palabras (galego)
Étienne de la Boétie. 1576. Discours de la servitude volontaire. http://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire/Fran%C3%A7ais_moderne.
Étienne de la Boétie. 2007. Discurso da servidume voluntaria. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Tamara Varela.

[JAC]
5147 unidades de tradución: 88763 palabras (francés) x 78869 palabras (galego)
DIDEROT, F. 1796. Jacques le fataliste. En http://www.alyon.org/litterature/livres/XVIII/esprit_salon/jacques_le_fataliste_de_denis_diderot.html
DIDEROT, F. 1999. Jacques o fatalista. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Dolores Ramos Duarte.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[VEN]
677 unidades de tradución: 10465 palabras (francés) x 9593 palabras (galego)
MÉRIMÉE, P. 1837. Le Venus d'Ille. En http://cage.ugent.be/~dc/Literature/VenusIlle/VenusIlle.html
MÉRIMÉE, P. 1999. A Venus de Ille. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[SIM]
663 unidades de tradución: 11147 palabras (francés) x 10332 palabras (galego)
FLAUBERT, G. 1877. Un Coeur simple. En http://gallica.bnf.fr
FLAUBERT, G. 1999. Un corazón simple. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[OBR]
496 unidades de tradución: 9848 palabras (francés) x 8939 palabras (galego)
BALZAC, H. 1831. Le chef-d'oeuvre inconnu. En http://abu.cnam.fr
BALZAC, H. 1999. A obra mestra descoñecida. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[SOB]
997 unidades de tradución: 15969 palabras (francés) x 14409 palabras (galego)
DIDEROT, F. 1823. Le Neveu de Rameau. En http://www.mala.bc.ca/~johnstoi/diderot/rameau_F.htm
DIDEROT, F. 1999. O sobriño de Rameau. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Valentín Arias.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[XUL]
521 unidades de tradución: 9325 palabras (francés) x 8407 palabras (galego)
FLAUBERT, G. 1877. La Légende de Saint Julien l'Hospitalier. En http://gallica.bnf.fr
FLAUBERT, G. 1999. A lenda de San Xulián o hospitalario. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[MAT]
238 unidades de tradución: 4431 palabras (francés) x 3919 palabras (galego)
MÉRIMÉE, P. 1829. Mateo Falcone. En http://perso.wanadoo.fr/hypopolo/didac/MFint.htm
MÉRIMÉE, P. 1999. Mateo Falcone. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TAM]
373 unidades de tradución: 7714 palabras (francés) x 7013 palabras (galego)
MÉRIMÉE, P. 1829. Tamango. En http://fr.ebookslib.com/paysystems/sendbook.php?f=Acrobat&book=6752
MÉRIMÉE, P. 1999. Tamango. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[EUG]
3475 unidades de tradución: 63866 palabras (francés) x 58946 palabras (galego)
BALZAC, H. 1833. Eugénie Grandet. En http://gallica.bnf.fr
BALZAC, H. 1999. Eugénie Grandet. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[AVE]
1218 unidades de tradución: 25155 palabras (francés) x 22945 palabras (galego)
BALZAC, H. 1800. La vendetta. En http://gallica.bnf.fr
BALZAC, H. 1999. A vendeta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[MUN]
206 unidades de tradución: 5558 palabras (francés) x 5172 palabras (galego)
VOLTAIRE, 1748. Le monde comme il va. En http://www.blackmask.com/books54c/pucellordex.htm
VOLTAIRE, 1999. O mundo conforme el vai. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TOU]
561 unidades de tradución: 11174 palabras (francés) x 10583 palabras (galego)
VOLTAIRE, 1774. Le Taureau blanc. En http://gallica.bnf.fr
VOLTAIRE, 1999. O touro albo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DON]
1175 unidades de tradución: 19316 palabras (francés) x 15985 palabras (galego)
MOLIÈRE, 1665, Dom Juan, ou Le festin de pierre. En http://www.ifrance.com/EGB/Textes/dom%20juan.htm
MOLIÈRE, 1999. Don Xoan ou o festín de pedra. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[OCU]
999 unidades de tradución: 24406 palabras (francés) x 22883 palabras (galego)
BALZAC, H. 1833. Le curé de Tours. En http://gallica.bnf.fr
BALZAC, H. 1999. O cura de Tours. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DAM]
3780 unidades de tradución: 64587 palabras (francés) x 57645 palabras (galego)
DUMAS, A. 1848. La dame aux camélias. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
DUMAS, A. 1999. A dama das camelias. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antonia Vega Prieto.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[HOR]
631 unidades de tradución: 8915 palabras (francés) x 8441 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1887. Le Horla. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
MAUPASSANT, G. 1999. O Horlá. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Brenda Maure Noia
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[SPL]
1178 unidades de tradución: 26503 palabras (francés) x 24504 palabras (galego)
BAUDELAIRE, C. 1869. Petits poèmes en prose. En http://un2sg4.unige.ch/athena/baudelaire/spleen/baud_ppp_tm.html
BAUDELAIRE, C. 1999. O spleen de París (pequenos poemas en prosa). Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xela Arias
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[CON]
970 unidades de tradución: 19079 palabras (francés) x 18289 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1881-1883. Une aventure parisienne (1881). En http://maupassant.free.fr/textes/aventure.html. Marroca (1882). En http://maupassant.free.fr/textes/marroca.html. La maison Tellier (1881). En http://maupassant.free.fr/textes/tellier.html. Le remplaçant (1883). En http://un2sg4.unige.ch/athena/selva/maupassant/textes/remplaca.html. La rouille (1882). En http://un2sg4.unige.ch/athena/selva/maupassant/textes/rouille.html
MAUPASSANT, G. 1999. Contos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antonio Pichel.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[CNT]
1106 unidades de tradución: 21757 palabras (francés) x 19683 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1882-1885. Mademoiselle Fifi (1882). En http://maupassant.free.fr/textes/fifi.html. Madame Babtiste (1882). En http://maupassant.free.fr/textes/baptiste.html. La petite Roque (1885). http://maupassant.free.fr/textes/roque.html. Saint-Antoine (1883). http://maupassant.free.fr/textes/antoine.html
MAUPASSANT, G. 1999. Contos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[COR]
1443 unidades de tradución: 22821 palabras (francés) x 21474 palabras (galego)
BALZAC, H. 1832. Le colonel Chabert. En http://etext.lib.virginia.edu
BALZAC, H. 1999. O coronel Chabert. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[HER]
881 unidades de tradución: 9820 palabras (francés) x 9050 palabras (galego)
FLAUBERT, G. 1877. Hérodias. En http://perso.wanadoo.fr/jb.guinot/pages/herodias.html
FLAUBERT, G. 1999. Herodías. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[BOL]
893 unidades de tradución: 13471 palabras (francés) x 12460 palabras (galego)
MAUPASSANT, G. 1880. Boule de suif. En http://maupassant.free.fr
MAUPASSANT, G. 1999. Bóla de sebo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Emma Lázare Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[ACU]
229 unidades de tradución: 4507 palabras (francés) x 4298 palabras (galego)
ZOLA, E. 1898. J'accuse. En http://www.francealacarte.org.uk/education/enseigner/ressources/alevel/litterature/zola/accuse.html
ZOLA, E. 1999. Acuso. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Figueroa.
Responsábel do aliñamento: Alexandre Insua Moreira.

[BUS]
4913 unidades de tradución: 166979 palabras (francés) x 155059 palabras (galego)
PROUST, M. 1913-1927. A la recherche du temps perdu. En http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/proust_marcel.html
PROUST, M. 1999. A busca do tempo perdido. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xesús Riveiro Costa.
Responsábel do aliñamento: Rocío Abelleira.

[BTN]
4100 unidades de tradución: 71317 palabras (francés) x 67997 palabras (galego)
Pergaud, Louis. 1912. La guerre des boutons. En Livres & Ebooks (http://www.livres-et-ebooks.fr/).
Pergaud, Louis. 2010. A guerra ds botóns. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. M. Isabel Martínez Rodríguez e Xoán Manuel Garrido Vilariño.
Responsábel do aliñamento: Rebeca Lema.

[LES]
1208 unidades de tradución: 20387 palabras (francés) x 19152 palabras (galego)
France, Anatole. 1908. Les contes de Jacques Tournebroche. En La Bibliothèque électronique du Québec. Collection À tous les vents, vol. 305 (http://beq.ebooksgratuits.com/vents/France-Tournebroche.pdf).
France, Anatole. 2009. Os contos de Jacques Tournebroche. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Ana Giráldez.
Responsábel do aliñamento: Rebeca Lema.