Curso de verán. Arquivos, museos, lugares e xente: fontes para a ensinanza en humanidades

Data de inicio: 
Monday, July 15, 2024 - 09:45
Data de fin: 
Tuesday, July 16, 2024 - 20:30

Este curso de verán, destinado ao estudantado de grao e posgrao da Universidade de Santiago de Compostela, así como ao profesorado de ensino medio, procura a posta en valor de arquivos non canónicos (pensados nun senso amplo no que respecta á súa materialidade), que poidan servir para a renovación e o enriquecemento das achegas á ensinanza en humanidades.

Poster: 

Sección