II Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC)

Data: 
Wednesday, January 29, 2014 - 11:15

Entre o 29 e o 31 de xaneiro celebrarase na Universidade de Santiago de Compostela o II Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC).

Neste encontro participarán investigadores do ILG:

  • Noemi Basanta LLanes: "Lingua e xénero na conversación" [Póster]
  • Gonzalo Hermo González: "A toponimia no Libro II de Tenzas (ACS, s. XIV)" [Póster]
  • Carolina Pérez Capelo: "Pereiroa, Pereiroá, Pereirúa, Pereiró. Os resultados toponímicos da terminación -ŎLA en galego" [Póster]