Contacto de linguas e variedade na emerxencia de novos modelos de vocalismo galego

Data: 
Friday, December 4, 2020 - 12:00
Imaxe: 

Os sistemas vocálicos do galego usados pola mocidade universitaria son analizados por Alba Aguete en "Contacto de linguas e variedade na emerxencia de novos modelos de vocalismo galego",  publicado no volume Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica

O artigo é unha completa e rigorosa investigación que mostra "o proceso de nivelación que afecta ao vocalismo tónico do galego" falado por estudantes universitarios.