Convocatoria pública de contratación de persoal

Data: 
Saturday, March 9, 2019 - 15:45
Imaxe: 

Resolución 5/2019, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se convoca concurso público de méritos, para a contratación de persoal que especificamente colabore en actividades e proxectos de investigación.

Convócase un contrato de doce meses de duración a tempo parcial no ILG para traballar no Arquivo do Galego Oral (AGO). O prazo para presentar solicitudes remata o 14 de marzo. Toda a información figura en http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2462_gl.pdf.