Novo número de Estudos de Lingüística Galega

Data: 
Friday, July 31, 2020 - 09:00
Imaxe: 
O número 12 da revista Estudos de Lingüística Galega, correspondente ó ano 2020, acaba de ser publicado e pode consultarse aquí.
Este número conta con 7 artigos e 3 recensións.

A revista publica traballos de investigación sobre lingüística románica, e de xeito especial sobre as variedades iberorromances occidentais.

Estudos de Lingüística Galega conta co selo de calidade da FECYT e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, REDIB etc