Gallaecia Lexical Heritage - Related publications

 • María Álvarez de la Granja (2020): Modelos de análisis en la fraseología de las lenguas europeas ( = Anexo monográfico nº XVII de LINRED. Lingüística en la red), Carmen Mellado Blanco, Belén López Meirama e M. Carmen Losada Aldrey, 1-39 - Artigo
 • Marta Negro Romero / Xandra Santos Palmou (2020): ILCEA. Revue de l’Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie, 39 - Artigo
 • "Métodos de documentación lingüística e léxico tradicional: á procura de palabras esquecidas"
  Xulio Sousa Fernández (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Distribución espacial de variantes do léxico da agricultura no proxecto PLG"
  David Rodríguez Lorenzo (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Hai moito peixe no mar: as denominacións da sardiña pequena en Galicia e Portugal"
  Noelia García Díaz / Irma Silva Hervella (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Un novo recurso para o coñecemento do vocabulario dialectal: Patrimonio léxico da Gallecia"
  María Álvarez de la Granja (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Traballar con léxico nas aulas: o programa Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional"
  Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Língua, patrimonio e conhecimento tradicional"
  José Barbosa Machado / Marta Negro Romero (2019): Encontro Científico e Apresentação de Resultados: O Caminho Português interior de Santiago de Compostela, Vila Real (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,10 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”
  Xandra Santos Palmou / Marta Negro Romero / Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2019): Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 xaneiro 2019 - Presentación
 • "Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional"
  Marta Negro Romero (2018): Sesión de traballo sobre o proxecto Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional., Paredes (Portugal), Agrupamento de Escolas de Vilela, 17 de outubro de 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues / Maria Joana Gomes / José Barbosa Machado / Rosario Álvarez Blanco (2018): I Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas (LUSOCONF2018), Bragança, 19-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • “Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional: potencialidades pedagógico-didáticas para o ensino do português”
  Marta Negro Romero (2018): Aprendizagens essenciais de português nos ensinos básico e secundário, Porto, 24 de febreiro e 10 de marzo 2018 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2018): Português. Identidades. Fonéticas. Cátedra Carlos de Oliveira. Romaniches Seminar - Universität Zürich, Zürich, 20-21 abril 2018 - Presentación