Rede Tecnoloxías e Análise dos Datos Lingüísticos (TecAnDaLi) - Related publications

 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”
  Xosé Luís Regueira Fernández / María José Ginzo Villamor (2019): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Capítulo de libro
 • Laura Calaza Díaz / Soraya Suárez Quintas / Rosa M. Crujeiras / Alberto Rodríguez Casal / Xulio Sousa Fernández / José R. Ríos Viqueira (2015): XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Lugo, 22-24 outubro 2015 - Presentación
 • Soraya Suárez Quintas (2015): XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Cantabria, 7-9 outubro 2015 - Presentación
 • "Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega"
  Lucía Barreiro Capón / José Manuel Dopazo Entenza / Naír García Abelleira / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Rocío Varela / Marta Martínez / Roberto Seara (2015): I Jornadas Filológicas Internacionales-UR, A Rioxa (Logroño), 30 setembro - 2 outubro 2015 - Presentación
 • "Entoación e contacto entre variedades lingüísticas en Galicia"
  Elisa Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • "Factores sociolingüísticos e xeoprosodia galega"
  Elisa Fernández Rei (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • Soraya Suárez Quintas (2015): III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2014): VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7 novembro 2014 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 115-141 - Capítulo de libro
 • Irene Santos Raña / Soraya Suárez Quintas (2014): Methods in Dialectology XV. The Future of Dialects, Groningen, 11-15 agosto 2014 - Presentación
 • "An analysis of Galician dialects in Correlative Dialectometry"
  Francisco Dubert García (2013): Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology, Xosé Afonso Álvarez Pérez / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 171-198 + 11 mapas - Artigo
 • "Abordagem dialectométrica das variedades prosódicas do Galego o do Português"
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): II Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 12 de xuño de 2013 - Presentación
 • "Achega ao estudo diacrónico das prosodias galega e portuguesa"
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25 de setembro de 2013 - Presentación
 • "A distancia prosódica percibida entre galego e portugués por falantes galegos"
  Elisa Fernández Rei (2013): XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25 de setembro de 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Adela Martínez Calvo (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / María José Ginzo Villamor / Rosa M. Crujeiras (2013): XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, A Coruña, 24-26 de outubro de 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2013): Xornadas de Dialectoloxía Perceptiva, Santiago de Compostela, 17-18 xaneiro 2013 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández (2013): Metodoloxía para o estudo perceptivo da variación prosódica dialectal, Santiago de Compostela, 17-18 xaneiro 2013 - Presentación
 • "Contributo para o estudo percetivo de variantes dialectais prosódicas na fronteira galaico-portuguesa"
  Elisa Fernández Rei (2012): I Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 20 de xuño de 2012 - Presentación
 • "A entoación galega. Aproximación desde a dialectoloxía perceptiva"
  Elisa Fernández Rei (2012): X Congreso Internacional da AIEG. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos, Cardiff/Caerdydd (Reino Unido), setembro de 2012 - Presentación
 • "O CORILGA. Un corpus oral integrado para o estudo da lingua oral"
  Xosé Luís Regueira Fernández (2012): X Congreso Internacional da AIEG 2012. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos estudos galegos. Caerdydd/Cardiff, 12‐14 setembro 2012. Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) - Presentación
 • Francisco Dubert García (2012): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011, Álvarez Pérez, Xosé Afonso / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 71-91 - Artigo