Atlas Lingüístico Galego. Volume II: Morfoloxía non verbal

Portada: 
Autor: 
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco (coord.), Francisco Fernández Rei, Manuel González González
Editoriais: 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Páxinas: 
500
Data de publicación: 
1995