Estudos de Lingüística Galega. Volume especial I. Gramáticas en tránsito. Variación e mudanza no complexo lingüístico galego-portugués

Portada: 
Autor: 
Francisco Cidrás, Francisco Dubert, Xosé Luís Regueira (eds.)
Páxinas: 
268
Data de publicación: 
2018