Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres

Portada: 
Autor: 
Héctor Cajaraville Araújo
ISBN: 
978-84-16533-09-1
Editoriais: 
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela
Páxinas: 
216
Data de publicación: 
2015
Descrición: 

Este estudo parte da premisa de que os xogos de palabras son un recurso habitual nos titulares xornalísticos á hora de cativar a atención dos lectores de prensa gratuíta, que se caracterizan de maneira xeral por seren persoas con escaso hábito de lectura e cun tempo moi limitado para o consumo de información. O obxectivo deste traballo consiste en analizar os elementos que empregan os emisores para a elaboración de titulares dotados deste recurso creativo, e de establecer unha clasificación segundo a motivación que se agocha detrás de cada un deles.

Ademais, tratarase de identificar os procesos que fan que as mensaxes creativas enviadas polos autores teñan nos destinatarios (os lectores) a resposta agardada, logrando así que os xogos de palabras cumpran o seu obxectivo e prendan nos receptores o interese por seguir lendo o resto da información. Que mecanismos se poñen en marcha neste fenómeno comunicativo? Que importancia ten o coñecemento compartido entre emisores e receptores na comprensión exitosa dun titular creativo? Que relevancia teñen o contexto, o significante, os elementos paratextuais ou o propio sentido dos termos? A estas e outras cuestións tratarase de ir dando resposta nas páxinas deste estudo.