Eva María Domínguez Noya publications

 • “A anotación sintáctica de lingua oral”
  Eva María Domínguez Noya / María Paula Santalla del Río (2023): Xornadas Converxencias. Dixitalidade(s) e a(s) tecnoloxía(s) nos ámbitos lingüísticos, literarios e culturais, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2023 - Presentación
 • Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2023): Mundos em mudança, Lurdes de Castro Moutinho et al. (coord.), V. N. de Famalicão: Edições Húmus, 139-161 - Artigo
 • “Aproximación á linguaxe non binaria en CORPES e CORGA”
  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023 - Presentación
 • “Buscas complexas. Utilización de operadores booleanos e metacaracteres”
  Eva María Domínguez Noya (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2023 - Presentación
 • “Codificación de corpus”
  Eva María Domínguez Noya / María Paula Santalla del Río (2023): Curso de verán Corpus lingüísticos: recursos e métodos para a súa explotación, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2023 - Presentación
 • “Unha invitada máis a ter en conta no deseño de corpus e na recuperación de información: a perspectiva de xénero e a linguaxe non binaria directa no CORGA”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • Eva María Domínguez Noya / María Paula Santalla del Río (2022): La lingüística hispánica como puente entre culturas, Raúl Fernández Jódar / Joanna Nowak-Michalska / Xavier Pascual-López / Małgorzata Spychała-Wawrzyniak / Agata Wolarska-Sobocińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 27-43 - Capítulo de libro
 • Eva María Domínguez Noya / Vítor Míguez Rego (2022): Estudos de Lingüística Galega, 14 - Artigo
 • “A linguaxe non binaria directa (@, a/o, x, X, *, e) no CORGA: identificación e distribución”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "A multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento automático"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • María Paula Santalla del Río / Eva María Domínguez Noya (2022): e-AESLA 7 (2021), 83-100 - Artigo
 • “Estudio cualitativo y cuantitativo del error introducido en la anotación morfosintáctica de corpus en relación con el tratamiento de los hipervalores en el "tagset" utilizado”
  Francisco M. Barcala / Eva María Domínguez Noya / María Paula Santalla del Río (2022): XIII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2022), Bérgamo: Universidade de Bérgamo, 26-28 de maio de 2022 - Presentación
 • “Da invisibilización ó recoñecemento automático das formas con grafías innovadoras en dous corpus lingüísticos de referencia” CORPES e CORGA”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2022): I Congreso Internacional de Estudos Queer na Galiza: Corpos, xénero e sexualidade, A Coruña: Universidade da Coruña e IES Rosalía Mera, 11-13 de marzo de 2022 - Presentación
 • “A nomenclatura científica binomial no Corpus de Referencia do Galego Actual: unha proposta de análise extensible a outros corpus e linguas”
  Eva María Domínguez Noya / Vítor Míguez Rego (2021): TechLING 2021-UVigo-T&P (6th International techLING Congress - Languages, Linguistics and Technology), Vigo: Universidade de Vigo, 15-17 de decembro de 2021 - Presentación
 • "Utilización de operadores booleanos e metacaracteres (‘comodíns’)"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Combinación de características e creación de subcorpus virtuais"
  Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Anotación morforsintáctica de corpus"
  Eva María Domínguez Noya / María Paula Santalla del Río (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "TILG e CORGA: dous corpus do galego"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • “De un sistema de anotación sintáctica para lengua escrita a otro para lengua oral”
  María Paula Santalla del Río / Eva María Domínguez Noya (2021): 38º Congreso internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), Universidade da Coruña, 14-16 de abril 2021 - Presentación
 • “Un desafío para la etiquetación automática: la nomenclatura científica en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”
  Eva María Domínguez Noya / Vítor Míguez Rego (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • “Orden en el caos: estrategias para el reconocimiento automático de las variantes gráficas presentes en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”
  Eva María Domínguez Noya (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • “A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2021): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 20, pp. 41-65 - Artigo
 • Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 179-218 - Capítulo de libro
 • Eva María Domínguez Noya / Raquel Rivas Cabanelas / María Paula Santalla del Río / Rebeca Villapol Baltar (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 243-271 - Capítulo de libro
 • “Codificación y anotación del habla en un contexto bilingüe: el corpus ESLORA de español de Galicia”
  Victoria Vázquez Rozas / Mario Barcala / Eva María Domínguez Noya / Alba Fernández Sanmartín / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río (2020): Dialectología digital del español, Ángel J. Gallego / Francesc Roca Urgell (eds.), Anexo 80 de Verba, pp. 189-224 - Capítulo de libro
 • María Paula Santalla del Río / Eva María Domínguez Noya (2020): Lingüística hispánica teórica y aplicada. Estudios léxico-gramaticales didácticos y traductológicos, W. Nowikow W. / A.M. López González / M. Pawlikowska / M. Baran / W. Sobczak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków, pp. 357-373 - Capítulo de libro
 • “Corpus de referencia: CORGA. Características do CORGA. Análise de fenómenos léxicos. Análise de fenómenos gramaticais. Buscas complexas”
  Eva María Domínguez Noya (2019): Corpus textuais: teoría e práctica (curso de verán), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2 de xullo 2019 - Presentación
 • “Obradoiro sobre anotación morfosintáctica: factores lingüísticos e computacionais"
  María Paula Santalla del Río / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2019): Anotación e explotación de corpus orais, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 3-4 de outubro 2019 - Presentación
 • “A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas”
  María Caíña Hurtado / Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2019): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 22, pp. 73-91 - Artigo
 • "Ás voltas con 'cerca de', a valoración aproximativa e os complementos de medida"
  Eva María Domínguez Noya (2018): Cadernos de Lingua, 36, pp. 31-79 - Artigo
 • “Traballar a fraseoloxía cos corpus: o CORGA na aula”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2018): Xornadas de Fraseoloxía multilingüe na aula, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 4,5 e 12 de maio de 2018 - Presentación
 • “Las construcciones comparativas en corpus del español sintácticamente anotados”
  María Paula Santalla del Río / Eva María Domínguez Noya (2018): VII Congreso Internacional de Hispanistas, Encuentros 2018, Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI, Universidad de Lódź, Polonia, 24-26 de maio de 2018 - Presentación
 • “Grafías innovadoras na linguaxe non sexista: unha proposta para a súa etiquetaxe automática”
  Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva María Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Grafías innovadoras na linguaxe non sexista: unha proposta para a súa etiquetaxe automática”
  Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo (eds.), Universidade de Vigo, Vigo, pp. 291-298 - Capítulo de libro
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva María Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo (eds.), Universidade de Vigo, Vigo, pp. 299-306 - Capítulo de libro
 • “A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas”
  María Caíña Hurtado / Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2018): XII Congreso da AIEG: Lingua e identidade. Pragmática e gramática comunicativa, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 12 de setembro 2018 - Presentación
 • “As humanidades dixitais no foco da investigación do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades (CRPIH)”
  Manuel González González / Mercedes Brea / Mª Sol López Martínez / Blanca-Ana Roig Rechou / Eva María Domínguez Noya (2018): XII Congreso da AIEG: Redes e humanidades dixitais, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 13 de setembro 2018 - Presentación
 • “Corpus de referencia do galego actual (Corga)”
  Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2018): O Centro Ramón Piñeiro e a investigación lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 19 de novembro 2018 - Presentación
 • “O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): composición e explotación”
  Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 22-23 de novembro 2018 - Presentación
 • “Una tipología de algunos de los problemas enfrentados en la etiquetación morfosintáctica del corpus ESLORA"
  Eva María Domínguez Noya / Raquel Rivas Cabanelas / María Paula Santalla del Río / Rebeca Villapol Baltar (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 22-23 de novembro 2018 - Presentación
 • “El corpus ESLORA de español oral. Diseño, desarrollo y explotación”
  Mario Barcala / Eva María Domínguez Noya / Alba Fernández / Raquel Rivas / María Paula Santalla del Río / Victoria Vázquez / Rebeca Villapol (2018): CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic Studies, 5.2, pp. 217-237 - Artigo
 • "Tratamento da variación lingüística no CORGA"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2017): Gallaecia. Estudos de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero, Rosario Álvarez e Eduardo Moscoso Mato (eds.), Universidade de Santiago de Compostela, pp. 421-440 - Capítulo de libro
 • "O etiquetador probabilístico de XIADA e o seu teito de acerto: a elaboración de regras lingüísticas"
  Eva María Domínguez Noya (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, pp. 213-232 - Capítulo de libro
 • "O corpus de referencia do galego actual (CORGA): estado actual e perspectivas"
  Guillermo Rojo / Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, pp. 445-473 - Capítulo de libro
 • "O tratamento da variación lingüística no CORGA"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2015): III Congresso Internacional de Lingüística Histórica Gallaecia III CILH, Universidade da Baía / Universidade de São Paulo / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015 - Presentación
 • "Etiquetación y desambiguación automáticas en gallego: el sistema XIADA"
  Eva María Domínguez Noya (2014): Procesamiento del Lenguaje Natural, 52, pp. 93-96 - Artigo
 • Eva María Domínguez Noya (2013): , Tese de doutoramento, Minerva: Repositorio Institucional da USC - Libro
 • "Partículas exceptivas: problemas de delimitación e proposta de análise"
  Eva María Domínguez Noya (2012): Cadernos de Lingua, 34, pp. 5-64 - Artigo
 • "Corrector ortográfico especializado para o proxecto IANUS"
  Eva María Domínguez Noya / Xesús Manuel Mosquera Carregal (2011): Lingua e Sanidade: VII Xornadas sobre Lingua e Usos, Xesús M. Mosquera Carregal (ed.), A Coruña, Universidade da Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións, pp. 91-123 - Capítulo de libro
 • "Elaboración dun corrector ortográfico especializado para o ámbito sanitario"
  Eva María Domínguez Noya / Xesús Manuel Mosquera Carregal (2010): Lingua e Sanidade: VII Xornadas sobre Lingua e Usos, Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, A Coruña, 1 de decembro de 2010 - Presentación
 • "Avaliación dun etiquetador automático estatístico para o galego actual: Xiada"
  Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez / Miguel A. Molinero (2009): Cadernos de Lingua, 30-31, pp. 151-193 - Artigo
 • "O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): presente e futuro"
  Eva María Domínguez Noya (2008): A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas, Ernesto González Seoane / Antón Santamarina / Xavier Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, pp. 139-151 - Capítulo de libro
 • "El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya / Pablo Gamallo / Mª Sol López Martínez / Eduardo Miguel Moscoso / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río / Susana Sotelo (2007): Procesamiento del Lenguaje Natural, 39, pp. 295-296 - Artigo
 • "A Corpus and Lexical Resources for Multi-word Terminology Extraction in the Field of Economy in a Minority Language"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya / Pablo Gamallo / Mª Sol López Martínez / Eduardo Miguel Moscoso / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río / Susana Sotelo (2007): Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference, Zygmunt Vetulani (ed.), Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Polonia, pp. 359-363 - Capítulo de libro
 • "XML rules for enclitic segmentation"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Miguel A. Molinero / Eva María Domínguez Noya (2007): Computer Aided Systems Theory, 4739 of Lecture Notes in Computer Science, Roberto Moreno-Díaz / Franz Pichler / Alexis Quesada-Arencibia (eds.), Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag, pp. 273-281 - Capítulo de libro
 • "O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): presente e futuro"
  Eva María Domínguez Noya (2006): A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas, Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2006 - Presentación
 • "Construcción de sistemas de recuperación de información sobre córpora textuales estructurados de grandes dimensiones"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Miguel A. Molinero / Eva María Domínguez Noya (2005): Procesamiento del Lenguaje Natural, 34, pp. 41-48 - Artigo
 • "Information Retrieval and Large Text Structured Corpora"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Miguel A. Molinero / Eva María Domínguez Noya (2005): Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2005, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science, Roberto Moreno-Díaz / Franz Pichler / Alexis Quesada-Arencibia (eds.), Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag, volume 3643, pp. 91-100 - Capítulo de libro
 • "Automatic Spelling Correction in Galician"
  Manuel Vilares / Juan Otero / Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya (2004): Advances in Natural Language Procesing, volume 3230 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, José Luis Vicedo / Patricio Martínez-Barco / Rafael Muñoz / Maximiliano Saiz Noeda (eds.), Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag, pp. 45-57 - Capítulo de libro
 • "Una aplicación de RI basada en PLN: el proyecto ERIAL"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya / Miguel A. Alonso / David Cabrero / Jorge Graña / Jesús Vilares / Manuel Vilares / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río / Susana Sotelo (2002): Actas de las I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información (JOTRI), Emilio Sanchís / Lidia Moreno / Isidoro Gil (eds.), Valencia, Editorial UPV, pp. 165-172 - Capítulo de libro
 • "El sistema ERIAL: LEIRA, un entorno para RI basado en PLN (demo description)"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya / Miguel A. Alonso / David Cabrero / Jorge Graña / Jesús Vilares / Manuel Vilares / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río / Susana Sotelo (2002): Actas de las I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información (JOTRI), Emilio Sanchís / Lidia Moreno / Isidoro Gil (eds.), Valencia, Editorial UPV, pp. 173-174 - Capítulo de libro