Francisco A. Cidrás Escáneo publications

 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes, María Álvarez de la Granja / Vítor Míguez (eds.), 253-286 - Artigo
 • Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso
  Francisco A. Cidrás Escáneo / (coord.) (2020): Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): - ILG publication
 • "Recursos lexicográficos para a aprendizaxe da lingua galega"
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2018): O emprego do dicionario no ensino e na aprendizaxe da lingua galega, A Coruña, Universidade da Coruña; Rede RELEX, 20, 21, 27 e 28 de setembro de 2018 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 111-125 - Artigo
 • “Determinación nominal con posesivo en español y gallego”
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2016): Estudios contrastivos y multicontrastivos: Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía, Mª José Domínguez / Silvia Kutscher (eds.), Berlin: De Gruyter - Capítulo de libro
 • "Sobre la categorización de las relaciones gramaticales”
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2015): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 26 (XIII/2), 145-170 - Artigo
 • "Valores pragmáticos en competencia: usos evidenciais do marcador epistémico ‘seica’"
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Valores pragmáticos en competencia: usos evidenciais do marcador epistémico ‘seica’"
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2014): Repensando o currículo educativo en lingua e literatura galegas nun contexto social en mudanza, Santiago de Compostela, 21-22 febreiro 2014 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2012): Functions of Language, 19/2, 147-173 - Artigo
 • "As Gramáticas e o estándar morfosintáctico"
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2012): Simposio ILG 2012: Un galego común, fiel a si mesmo. Trinta anos de estandarización: 1982-2012, Santiago de Compostela, 11-20 de decembro de 2012 - Presentación
 • "On the concept of syntactic function in a functional grammar"
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2012): Functions of Language, 19/2, 147-173 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 27-46 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 415-423 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 225-236 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2006): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 33, 147-174 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 335-357 - Capítulo de libro
 • "Realidade lingüística e representación gramatical: a propósito do tratamento do 'acusativo preposicional' na historia da gramática galega"
  Francisco A. Cidrás Escáneo (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 307-322 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 51-58 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 61-69 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): A lingua galega: Historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional (Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996), Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, II, 521-525 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (2003): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 30, 81-115 - Artigo
 • Guía bibliográfica de lingüística galega
  Xosé Luís Regueira Fernández / Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Ramón Mariño Paz / F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1994): Cadernos de lingua, 10, 103-118 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 41-53 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Artigo
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 181-235 - Artigo