Xosé Xove Ferreiro publications

 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 29-55 - Capítulo de libro
 • "A lingua de Pintos: nas orixes do Rexurdimento"
  Xosé Xove Ferreiro (2012): Actas do Congreso Xoán Manuel Pintos. Actualidade e compromiso, Pontevedra: Concello de Pontevedra, 169-185 - Artigo
 • Xosé Xove Ferreiro (2010): Estudos de lingüística galega, 2, 247-261 - Artigo
 • Xosé Xove Ferreiro (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 247-254 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 193-224 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 377-403 - Capítulo de libro
 • Xosé Xove Ferreiro (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 313-334 - Capítulo de libro
 • “Alternancia vocálica en verbos do tipo 'servir' no galego medieval”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 19-40 - Capítulo de libro
 • “Achegas para a historia da lingua. Unha carta do século XVIII”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudios de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Rosario Álvarez / Antón Santamarina (eds.), A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, 35-64 - Artigo
 • “Un testamento do galo de 1786”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2004): Iucundi acti labores.Estudios en homenaje a Dulce Estefanía, Teresa Amado Rodríguez et aliae (ed.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 501-525 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 61-69 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco A. Cidrás Escáneo / Ernesto X. González Seoane / Xosé Luís Regueira Fernández / Xosé Xove Ferreiro (2004): A lingua galega: Historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional (Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996), Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, II, 521-525 - Capítulo de libro
 • Gramática da lingua galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2002): , Vigo: Galaxia - Libro
 • “Contribución ó estudio do léxico de J. M. Pintos”
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (2000): Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Tomo I: A obra de Ricardo Carvalho Calero. Lingüística, J. L. Rodríguez (ed.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 369-409 - Capítulo de libro
 • "Lingua e variación dialectal na Crónica Xeral Galega"
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Xove Ferreiro (1999): Homenaxe a Ramón Lorenzo, Dieter Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, vol. I, 29-58 - Capítulo de libro
 • Choca. Vocabulario elemental galego
  Xosé Xove Ferreiro (1981): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • "Galego"
  Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Artigo