David Rodríguez Lorenzo publications

 • "Distribución espacial de variantes do léxico da agricultura no proxecto PLG"
  David Rodríguez Lorenzo (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / David Rodríguez Lorenzo (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • "Um tesouro a ser revelado: o projeto opera omnia de Rosario Suárez Albán e as suas derivações"
  David Rodríguez Lorenzo / Juan Boullosa / Mailson Lopes (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • "Galega e baiana. Rosário Suárez Albán e os estudos galegos na Bahia"
  David Rodríguez Lorenzo / Paco Vila (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • "O galego hoxe: cara a conquista da normalidade"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): Lingua galega: historia e actualidade , (mesa redonda con R. Álvarez), Universidade do Estado da Bahia (Alagoinhas), 15 abril 2014 - Presentación
 • "De Rosalía a Díaz Castro"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): , Associação Cultural Cabalheros de Santiago (Salvador), 14 maio 2014 - Presentación
 • "A beleza feriunos para sempre"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): , Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia (Salvador), 6 xuño 2014 - Presentación
 • "Introdución á historia da arte galega"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): , Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia (Salvador), 15 xullo 2014 - Presentación
 • "Introdución á historia interna da lingua galega"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): , Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia, 31 xaneiro 2014 - Presentación
 • "La lengua gallega en el contexto hispánico"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): , Universidade do Estado da Bahia (Salvador), 13 outubro 2014 - Presentación
 • "Centro de Estudos da Língua e Cultura Galegas: passado, presente e futuro"
  David Rodríguez Lorenzo (2014): CRE Nordeste, 8, 27 - Artigo
 • “Como ensinar galego a falantes iniciais de portugués”
  David Rodríguez Lorenzo (2014): XXI Seminário de Linguística Aplicada e VIII Seminário de Tradução, Universidade do Estado da Bahia (Brasil), 14-16 novembro 2014 - Presentación
 • “Geografia linguística e diacronia: evolução de alguns fenômenos dialetais da língua galega”
  David Rodríguez Lorenzo (2014): III Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Universidade Estadual de Londrina (Paraná, Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • "Notícia de um projeto de edição da opera omnia de Rosário Suárez Albán”
  David Rodríguez Lorenzo (2014): VII Seminário de Estudos Filológicos, Universidade Estadual da Bahia (Brasil), 5-7 agosto 2014 - Presentación
 • “Morfemas antepostos na formação de topônimos galegos”
  David Rodríguez Lorenzo (2014): VII Seminário de Estudos Filológicos, Universidade Estadual da Bahia (Brasil), 5-7 agosto 2014 - Presentación
 • "Introdución á historia externa da lingua galega"
  David Rodríguez Lorenzo (2013): , Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia, 31 novembro 2013 - Presentación
 • "Galego e español de Galicia: interferencias en contexto de diglosia"
  David Rodríguez Lorenzo (2013): I Encontro Estudos da Língua e da Cultura Hispânica, Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia (Salvador, Brasil), 24-25 outubro 2013 - Presentación
 • "Estudos de Lingua e Cultura Galegas"
  David Rodríguez Lorenzo (2013): PROHPONDO, I Encontro de Estudos da Língua Portuguesa, Instituto de Letras - Universidade Federal da Bahia (Salvador, Brasil), 17-20 decembro 2013 - Presentación
 • David Rodríguez Lorenzo (2012): Dialectologia. Revista Electrònica, Special Issue III, 143-156 - Artigo
 • "A gheada, un fenómeno innovador do galego. Evolución diatópica no século XX"
  David Rodríguez Lorenzo (2011): Textos seleccionados do XXIV Encontro Internacional da Associação Portuguesa de Linguística, Armanda Costa / Isabel Falé / Pilar Barbosa (orgs.), Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística, 453-465 - Capítulo de libro
 • "O proxecto ALPI-Galicia. Aspectos metodolóxicos e exposición dalgúns resultados"
  David Rodríguez Lorenzo (2011): International Conference on Methods in Dialectology 14, University of Western Ontario (London, Ontario, Canadá), 1-6 agosto 2011 - Presentación
 • "Estudos de Léxico"
  David Rodríguez Lorenzo (2011): Simposio “Textos, palabras y voces”, Santiago de Compostela, 26 outubro - 11 novembro 2011 - Presentación
 • "Proxecto ALPI-Galicia. Exposición dalgúns resultados"
  David Rodríguez Lorenzo (2011): Workshop on the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, London – Ontario, 1 de Agosto de 2011 - Artigo
 • "Seseo prenuclear e seseo postnuclear en galego: distribución diatópica e evolución no século XX"
  David Rodríguez Lorenzo (2010): XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, Facultat de Filologia de la Universitat de València, 6-11 setembro 2010 - Presentación
 • "Unha aproximación ós ditados tópicos pontevedreses nos materiais do «Diccionario geográfico popular de España»"
  David Rodríguez Lorenzo (2010): El Extramundi y los papeles de Iria Flavia LXI, Iria Flavia: Fundación Camilo José Cela, 139-162 - Capítulo de libro
 • "Unha aproximación ós ditados tópicos ourensanos nos materiais do «Diccionario geográfico popular de España»"
  David Rodríguez Lorenzo (2010): El Extramundi y los papeles de Iria Flavia LXI, Iria Flavia: Fundación Camilo José Cela, 141-160 - Capítulo de libro
 • "Unha aproximación ós ditados tópicos lugueses nos materiais do «Diccionario geográfico popular de España»"
  David Rodríguez Lorenzo (2010): El Extramundi y los papeles de Iria Flavia LXI, Iria Flavia: Fundación Camilo José Cela, 139-160 - Capítulo de libro
 • "Unha aproximación ós ditados tópicos coruñeses nos materiais do «Diccionario geográfico popular de España»"
  David Rodríguez Lorenzo (2010): El Extramundi y los papeles de Iria Flavia LXI, Iria Flavia: Fundación Camilo José Cela, 149-164 - Capítulo de libro
 • "Evolución diatópica do seseo no século XX. Análise contrastiva dos materiais que ofrece a Xeografía Lingüística"
  David Rodríguez Lorenzo (2009): XXV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística , 22-24 outubro de 2009, Facultade de Letras da Universidade de Lisboa. Organizado pola APL - Presentación
 • "Evolución diatópica da gheada no século XX. Análise contrastiva dos materiais que ofrece a Xeografía Lingüística"
  David Rodríguez Lorenzo (2009): Association of Hispanists of Great Britain and Ireland) Belfast Conference, Belfast, 6-8 de abril de 2009, organziado por AHGBI / Queen’s University Belfast - Presentación
 • David Rodríguez Lorenzo (2008): La diversité linguistique, Alexandre Veiga / María Isabel González Rey (coords.), Lugo: Axac, 219-223 - Capítulo de libro
 • "Galician, Castillian and Portuguese. Interferences"
  David Rodríguez Lorenzo (2008): Congrés International: “Année européenne du dialogue interculturel: communiquer avec les langues-cultures”. Société International de Linguistique Fonctionelle / Union Européene, Université Aristote de Thessaloniki, 12-14 decembro 2008 - Presentación
 • "Evolución do castelanismo no léxico do fogar. Análise contrastiva dos materiais do ALPI e do ALGa"
  David Rodríguez Lorenzo (2008): XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Jovens Lingüistes, Facultat de Filologia de la Universitat de Girona, 26-28 marzo 2008 - Presentación
 • "A gheada, un fenómeno innovador do galego. Evolución diatópica no século XX"
  David Rodríguez Lorenzo (2008): XXIV Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, Faculdade de Letras da Universidade do Minho (Braga), 20-22 novembro 2008 - Presentación
 • "Evolución diatópica da gheada no século XX"
  David Rodríguez Lorenzo (2008): XII Forum for Iberian Studies: “Variation and Change in Ibero-Romania”, Linacre College (Oxford), 20-26 novembro 2008 - Presentación
 • "Análise contrastiva entre os materiais do ALGa e do ALPI no campo léxico das partes do corpo"
  David Rodríguez Lorenzo (2007): XXXI Coloquio Internacional de Lingüística Funcional, Facultad de Humanidades de Lugo - Universidad de Santiago de Compostela, 11-15 setembro 2007 - Presentación
 • "Análise contrastiva entre os materiais do ALGa e do ALPI no campo léxico das partes do corpo"
  David Rodríguez Lorenzo (2007): La diversité linguistique, Lugo: Axac, 219-223 - Capítulo de libro