Alba Aguete Cajiao publications

 • "A identidade “galegofalante tradicional”: o valor indexador das variables lingüísticas"
  Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2023): Simposio ILG 2023. Contacto de linguas: identidades e ideoloxías lingüísticas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de novembro de 2023 - Presentación
 • "Análise perceptiva dos trazos indexadores da(s) identidade(s) lingüística(s) galega(s)"
  Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "O proceso de redución vocálica en galego: a vogal central"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Principales cambios sociofonéticos en el vocalismo gallego actual"
  Alba Aguete Cajiao (2022): El mapa lingüístico del noroccidente ibérico: contacto, variación y cambio, Enrico Torre (ed.), Múnic: LINCOM Studies in Spanish Linguistics, 3 - Capítulo de libro
 • "Sistemas vocálicos tónicos do noroeste de Portugal e do sudoeste de Galicia"
  Alba Aguete Cajiao / Fernando Brissos / Alberto Gómez Bautista (2022): Frontera hispano-portuguesa: personas, pueblos y palabras, Alcalá de Henares: Universidade de Alcalá de Henares, 20-22 de xuño - Presentación
 • “Experimentos perceptivos con FOLERPA”
  Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2021): VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Girona: Universitat de Girona, 28-30 de xuño de 2021 - Presentación
 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2020): Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica, Franciso Dubert / Vítor Míguez / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 157-193 - Artigo
 • "Vowel height variation due to prosodic strengthening"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2019): Phonetics and Phonology in Europe, Lecce (Italia), 17-20 xuño 2019 - Presentación
 • “Contacto de linguas e variedades na emerxencia de novos modelos de vocalismo en galego”
  Alba Aguete Cajiao (2018): Simposio ILG 2018: Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 12-14 de novembro de 2018 - Presentación
 • “O vocalismo da mocidade universitaria actual”
  Alba Aguete Cajiao (2018): XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Novos horizontes para unha Galicia global: Redes, Territorio, Memoria, Madrid, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Universidad Complutense de Madrid,10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • "Contribución ao estudo do vocalismo galego contemporáneo"
  Alba Aguete Cajiao (2018): VI Encontro Mocidade Investigadora en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 xuño 2018 - Presentación
 • "Modelos lingüísticos e variación no vocalismo galego"
  Alba Aguete Cajiao (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "Contribución ao estudo comparado do vocalismo átono inicial do galego e do portugués"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • "La duración como correlato perceptivo de la calidad vocálica"
  Alba Aguete Cajiao (2017): VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, 22-24 novembro 2017 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei / César Osorio Peláez (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 245-275 - Artigo
 • "A apertura das vogais pretónicas do galego: unha achega desde a fonoloxía prosódica"
  Alba Aguete Cajiao (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • "Os perfis de falante galego nos estudos experimentais. Unha aproximación dende a fonoloxía"
  Alba Aguete Cajiao (2016): XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016), Alcalá de Henares (Madrid), 23-25 maio 2016 - Presentación
 • "'A miña lingua materna, en principio, era o castelán.' Revisión crítica das categorías de falantes en galego"
  Alba Aguete Cajiao (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2015): Loquens, 2(2) - Artigo
 • Alba Aguete Cajiao (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2015): Phonetics and Phonology in Europe 2015, Cambridge (Reino Unido), 29-30 xuño 2015 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2015): VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica / V Asamblea Bienal de la Asociación Internacional para el Estudio del Español en la Sociedad (SIS-EES): "Spanish in contact - new times, new spaces and new speakers", Edimburgo (Escocia, Reino Unido), 28-29 maio 2015 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2015): III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2014): VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7 novembro 2014 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2014): VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7 novembro 2014 - Presentación
 • Alba Aguete Cajiao (2014): 30 Forum Junge Romanistik: Räume der Romania, Suíza, 27-29 marzo 2014 - Presentación