Tesouro Informatizado da Lingua Galega

TILG

Na sua versión actual, 4.1 de Agosto de 2018, o corpus dispoñible para consulta consta de 3.076 documentos que inclúen 30.924.082 palabras gráficas (34.222.897 elementos gramaticais), distribuídas da seguinte forma:
Palabras gráficas
Xénero
Palabras gráficas Documentos
Novela 7.861.490 161
Relato curto 3.669.476 295
Poesía de autor 2.909.895 827
Poesía de tradición oral 545.865 91
Teatro en prosa 981.040 116
Teatro en verso 242.596 39
Teatro en prosa e verso 97.888 9
Ensaio 9.396.580 328
Etnotexto 533.902 23
Libro de texto 248.830 3
Texto xornalístico 3.958.362 524
Dicionario ou glosario 86.324 57
Prólogo 219.614 217
Carta 77.987 35
Conferencia 11.713 2
Dedicatoria 15.235 262
Outro 49.127 86
Sexo
Palabras gráficas Documentos
Ambos 566.057 28
Descoñecido 41.857 7
Home 24.613.107 2.344
Muller 1.256.775 100
Non aplica 4.446.286 597
Medio
Palabras gráficas Documentos
Libro 26.862.925 2.550
Publicación periódica 4.061.157 526
Variedade
Palabras gráficas Documentos
Dialectal 1.286.003 118
Non dialectal 29.638.079 2.958
Canle
Palabras gráficas Documentos
Escrita 29.474.972 2.915
Oral 1.449.110 161
Elementos gramaticais
Xénero
Elementos gramaticais Documentos
Novela 8.619.536 161
Relato curto 4.051.000 295
Poesía de autor 3.270.668 827
Poesía de tradición oral 624.712 91
Teatro en prosa 1.067.642 116
Teatro en verso 270.030 39
Teatro en prosa e verso 107.881 9
Ensaio 10.341.391 328
Etnotexto 619.300 23
Libro de texto 271.303 3
Texto xornalístico 4.454.558 524
Dicionario ou glosario 93.712 57
Prólogo 242.858 217
Carta 84.974 35
Conferencia 13.100 2
Dedicatoria 16.981 262
Outro 53.791 86
Sexo
Elementos gramaticais Documentos
Ambos 637.360 28
Descoñecido 46.001 7
Home 27.153.443 2.344
Muller 1.398.801 100
Non aplica 4.987.292 597
Medio
Elementos gramaticais Documentos
Libro 29.655.394 2.550
Publicación periódica 4.567.503 526
Variedade
Elementos gramaticais Documentos
Dialectal 1.457.057 118
Non dialectal 32.765.840 2.958
Canle
Elementos gramaticais Documentos
Escrita 32.572.080 2.915
Oral 1.650.817 161