Interoperabilidade de recursos e produción automática de linguaxe natural

Descrición: 

Esta liña ten como obxectivo, por unha banda, explorar a interoperabilidade entre recursos existentes para o galego, como dicionarios electrónicos e diferentes corpus, e, por outra, a conectividade entre os recursos monolingües e outros pluri ou multilingües, particularmente os provistos de maior sustento valencial, de cara á ánalise de vías de retroalimentación e posíbeis interaccións. Este estudo é o paso previo a unha proposta de desenvolvemento de ferramentas de xeración automática de linguaxe natural a partir de patróns sintáctico-semánticos argumentais e en ontoloxías semánticas que clasifican a extracción de léxico con consultas a Galnet, o wordnet do galego.

Actividades:

  • Análise de interoperabilidade entre recursos:
    1. Creación de API para o galego (http://portlex.usc.gal/develop/gl/api/)  
  • Organización de actividades:
    1. Organización do Workshop: “Ontologías de semántica lingüística: clases en el lexicón para la generación de frases nominales”, Universidade Complutense de Madrid, 16-17 Maio 2019.

Por outro lado, no marco da Convocatoria de proxectos colaborativos para institutos de investigación da USC. 2020, concedeuse o proxecto Ferramentas TraduWord e XeraWord: tradución de caudal léxico e xeración automática da linguaxe natural en galego e portugués, desenvolvido en colaboración coa Universidade de Vigo e co IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e Ave - Barcelos. Os membros que participaron neste proxecto foron: María Álvarez de la Granja, María Caíña Hurtado (contratada), Francisco A. Cidrás Escaneo, María José Domínguez Vázquez (IP), Xavier Gómez Guinovart, José Luis Iglesias Allones (contratado), Alberto Simões e Carlos Valcárcel Riveiro.

Execution date: 
2019