Researchers publications

 • “O corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL): aplicacións didácticas”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • "El Máster Erasmus Mundus en Lexicografía: formación multidisciplinar y multilingüe"

  María José Domínguez Vázquez, Iván Arias Arias (2022): Seminario Internacional de Enseñanza e Investigación en Lexicografía, Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abril de 2022 - Talk
 • "El Máster Erasmus Mundus en Lexicografía: formación interdisciplinar, multilingüe y pluricultural"

  María José Domínguez Vázquez, Iván Arias Arias, Lola Mosquera Sánchez (2022): IX Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, La Laguna: Universidad de La Laguna, do 25 ao 27 de maio de 2022 - Talk
 • María Paula Santalla del Río, Eva María Domínguez Noya (2022): e-AESLA 7 (2021), 83-100 - Article
 • "A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous novos fragmentos"

  Mariña Arbor Aldea, Miguel García-Fernández, Ricardo Pichel Gotérrez (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex, 647-665 - Book chapter
 • Marta Negro Romero , Sónia Valente Rodrigues (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 155-176 - Book chapter
 • Marta Negro Romero , Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Talk
 • “Beyond the Wall: Power, Parties, and Sex in Late Medieval Galician Nunneries”

  Miguel García-Fernández (2022): Women Religious crossing between Cloister and the World. Nunneries in Europe and the Americas, ca. 1200-1700, Mercedes Pérez Vidal (ed.), Leeds: Arc Humanities Press, 61-86 - Book chapter
 • “Mulleres peregrinas e mulleres nos camiños de peregrinación na literatura odepórica xacobea medieval”

  Miguel García-Fernández (2022): Ad Limina, 13, 185-219 - Article
 • “Margery Kempe, una peregrina inglesa en la Compostela del siglo XV”

  Miguel García-Fernández (2022): Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, 83, 30-39 - Article
 • “El papel de las mujeres en la gestión y administración de la casa señorial en Galicia (siglos XV-XVII): posibilidades de estudio”

  Miguel García-Fernández, Pablo S. Otero Piñeyro Maseda (2022): Reptes de recerca en historia de les dones, María José Vilalta (ed.), Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 137-141 - Book chapter
 • “Nin santas, nin pecadoras; ou todo e máis. Da condición feminina ás voces e actuacións das mulleres na documentación medieval galega”

  Miguel García-Fernández (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex, 225-283 - Book chapter
 • “Incertezas e interrogantes sobre (as) Marías(s) Pérez: nobre e soldadeira? Entre a historia e a literatura”

  Miguel García-Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • Mª del Carmen Magariños Iglesias, Iria de-Dios-Flores, Adina Ioana Vladu, José Ramom Pichel, John E. Ortega, Elisa Fernández Rei, Pablo Gamallo, Marcos García, Alberto Bugarín, Manuel González González , Senén Barro, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Talk
 • Noelia García Díaz, Irma Silva Hervella (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 89-118 - Book chapter
 • "Viña outro e dicía: permítese?: progreso cultural e autenticidade na intersección con ideoloxías e posicionamentos de xénero"

  Noemi Basanta Llanes (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • "A memoria do futuro, defensa contra o desaloxo da historia nun exiliado antifascista: Luís Seoane nos anos cincuenta"

  Pablo García Martínez (2022): Memorias literarias e culturais: perspectivas ibéricas e diálogos transatlánticos, A Coruña: Universidade da Coruña, 6 de outubro de 2022 - Talk
 • “Un legado dende a dislocación: o Laboratorio de Formas de Galicia”

  Pablo García Martínez (2022): Legados dende a dislocación: Intervencións no presente e imaxinación do futuro nos exilios da Guerra Civil, Illa de San Simón (Redondela): 16-17 de xuño de 2022 - Talk
 • "O Tombo de Iria: Fonte de información toponímica en terra de tradición xacobea"

  Paula Bouzas (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Talk
 • "Nomear con topónimos. Estudo das formas detoponímicas en fontes documentais galegas do séc. XV"

  Paula Bouzas (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk

Pages