Researchers publications

 • Iria de-Dios-Flores, Mª del Carmen Magariños Iglesias, Adina Ioana Vladu, John E. Ortega, José Ramom Pichel, Marcos García, Pablo Gamallo, Elisa Fernández Rei, Alberto Bugarín, Manuel González González , Senén Barro, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Proceedings of the TDLE Workshop @LREC2022, 52-61 - Article
 • Iván Arias Arias (2022): , Braga: Universidade do Minho - Book
 • "Las combinaciones léxicas restringidas en español: aproximación a su representación lexicográfica"

  Iván Arias Arias (2022): IX Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, La Laguna: Universidad de La Laguna, do 25 ao 27 de maio de 2022 - Talk
 • "As ferramentas de tradução no contexto digital na Galiza: estudo de caso"

  Iván Arias Arias, Margarida Oliveira Ramos de Castro (2022): X Congresso Internacional da AIETI, Braga: Universidade do Minho, do 15 ao 17 de xuño de 2022 - Talk
 • "Estandarología comparada entre lenguas de España: el concepto de estándar en la normativización lingüística académica"

  Joan Costa-Carreras, Carla Amorós-Negre, Henrique Monteagudo Romero, Miren Azkárate (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons

  José Manuel Dopazo Entenza (2022): Até aquí podo contar. A lingua da Illa de Ons, Illa de Ons: Chan da Pólvora - Book
 • Lurdes de Castro Moutinho, Alberto Gómez Bautista, Elisa Fernández Rei, Helena Rebelo, Rosa Lídia Coimbra, Xulio Sousa Fernández (2022): Estudos em variação linguística nas línguas românicas - 2, Lurdes de Castro Moutinho / Alberto Gómez Bautista / Elisa Fernández Rei / Helena Rebelo / Rosa Lídia Coimbra / Xulio Sousa (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro - Book
 • “Aproximación a los topónimos unicum de Galicia formadores de apellido”

  Luz Méndez Fernández (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Talk
 • "Algunas reflexiones sobre el "Atlas Lingüístico Galego" más de cuarenta años después"

  Manuel González González (2022): Geolingüística en la Península Ibérica, Isabel Molina Martos / Pilar García Mouton (eds.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 93-111 - Book chapter
 • "La lexicografía gallega entre la necesidad y la modernidad"

  Manuel González González (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • "O Dicionario histórico e etimolóxico da lingua galega (DHELG): fontes e planta"

  Manuel González González (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • Manuel González González (2022): Estudos dialetais brasileiros e europeus: uma homenagem a João Saramago, Vanderci de Andrade Aguilera / Fabiane Cristina Altino / Conceição de Maria Araújo Ramos (eds.), Campo Grande: Editora UFMS, Vol. 2, 149-168. - Book chapter
 • "Presentación do proxecto de Dicionario histórico-etimolóxico da lingua galega"

  Manuel González González , María Dolores Sánchez Palomino (2022): I Xornadas Vasco-Galegas de Lexicografía, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2022 - Talk
 • "Abordagem cartográfica da antropotoponímia setentrional portuguesa no genitivo de posse"

  Maria Alice Fernandes, Esperança Cardeira, Carlos Rocha (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Talk
 • "Formas híbridas galego-castelán no Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)"

  María Álvarez de la Granja (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • María Álvarez de la Granja , Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Talk
 • “O corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL): aplicacións didácticas”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • María Álvarez de la Granja (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 21-54 - Book chapter
 • "CORTEGAL: unha nova ferramenta para coñecer e traballar a competencia discursiva"

  María Álvarez de la Granja (2022): V Xornadas de Lingua e Literatura Galegas no Ensino. Traballando a competencia discursiva na aula. Novos marcos, ferramentas e estratexias, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-19 de novembro - Talk
 • "Galego e castelán en contacto. Consecuencias para o léxico galego e vías para a estandarización"

  María Álvarez de la Granja (2022): , Vitoria (Euskadi), 25 de novembro de 2022 - Talk

Pages