Researchers publications

 • "'As palabras xenuínas eran demasiado diferentes': ideologías lingüísticas en Galicia en el marco del capitalismo global"

  Xosé Luís Regueira Fernández, Noemi Basanta Llanes (2018): VII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica. Lengua y sociedad, Lisboa, 16-18 abril 2018 - Talk
 • “A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese”

  Xosé Luís Regueira Fernández, María José Ginzo Villamor (2018): Romance Phonetics and Phonology, Mark Gibson & Juana Gil (eds.), Oxford: Oxford University Press, 62-76 - Book chapter
 • Corilga: un corpus anotado multinivel para estudiar la variación y el cambio en la lengua hablada

  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): LingCor 2018. I Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus / I International Workshop on Spoken Corpus Linguistics , Universidade de València, 13-14 de decembro 2018 - Talk
 • "CORILGA: un corpus para estudar a variación e o cambio do galego falado"

  Xosé Luís Regueira Fernández, Elisa Fernández Rei (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Santiago de Compostela, 22-23 novembro 2018 - Talk
 • “Neofalantes: do discurso á produción lingüística”

  Xosé Luís Regueira Fernández (2018): III North American Symposium of Galician Studies: Galician Studies Moving West , Denver, Regis University / Metropolitan State University of Denver / Colorado College, 18-20 de outubro de 2018 - Talk
 • "Análise dialectométrica e cartográfia da variação linguística"

  Xulio Sousa , Elisa Fernández Rei, Alexandre Vieira, Alberto Gómez Bautista, Helena Rebelo, Luís Fernando Pinto Salema, Rosa Lídia Coimbra (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Talk
 • "Padróns lingüísticos e variedades dialectais: pluricentrismo e variación interna en galego, portugués e español"

  Xulio Sousa (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Talk
 • Xulio Sousa (2018): Second International Conference on Sociolinguistics, Eötvös Loránd University, Budapest, 6-8 setembro 2018 - Talk
 • (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 49-62 - Article
 • "A lingua de Martin Codax: a sintaxe oracional"

  (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Talk
 • "La duración como correlato perceptivo de la calidad vocálica"

  Alba Aguete Cajiao (2017): VII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Madrid, 22-24 novembro 2017 - Talk
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Di nomi e di parole. Studi in onore di Alda Rossebastiano. Quaderni Italiani di RIOn 8, Elena Papa / Daniela Cacia (eds.), Roma: Società Editrice Romana, 65-80 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández (eds.) (2017): , A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, A. I. Boullón Agrelo / L. Méndez (eds.), Real Academia Galega, 45-68 - Book chapter
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Guavira Letras, número 25. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques., 25, 34-49 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Labor Histórico, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 3 (1): 76-92 - Article
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (2017): Namenkundliche Informationen, Leipziger Universitätsverlag, 109/110, 78-107 - Article
 • Aparecida Negri Isquerdo, Xulio Sousa , Rosario Álvarez (2017): Gauvira Letras 25. Dossié. A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques, Isquerdo, Aparecida Negri / Sousa, Xulio / Álvarez Blanco, Rosario (eds.), 337 pp. - Book
 • “A variación lingüística galega en textos orais do Concello de Viana do Bolo”

  Concepción Álvarez Pousa (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 803-823 - Book chapter
 • “As variedades vianesa e frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , nº11.2. 79-109 - Article

Pages