Researchers publications

 • "Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrés no exilio mexicano: entre cepeiras e tapatíos"

  Concepción Álvarez Pousa (2022): Letras Galegas 2022 Florencio Delgado Gurriarán, Salamanca: Facultad de Filología - Universidad de Salamanca, 9 de maio de 2022 - Talk
 • "O valdeorrés e a tradición literaria galega na obra de Florencio Delgado Gurriarán"

  Concepción Álvarez Pousa (2022): Florencio Delgado Gurriarán. O soño dunha Galicia infinda. Día das Letras Galegas 2022, Dolores Vilavedra (coord.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 93-118 - Book chapter
 • “¿Post-nacional o transatlántica? La funcionalidad de algunas viejas (y nuevas) etiquetas en los estudios de la literatura”

  Dolores Vilavedra Fernández (2022): España comparada. Literatura, lengua y política en la cultura contemporánea, Christian Claessson (coord.), Granada: Comares - Book chapter
 • "Achegas para unha análise da emigración na narrativa galega, de onte a hoxe"

  Dolores Vilavedra Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • "Achegamento á variación –ais/–ás (< -ALES) na toponimia de Galicia"

  Eduardo Louredo Rodríguez (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • Eduardo Louredo Rodríguez (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Älvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 119-151 - Book chapter
 • Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Talk
 • "Identidade, contacto lingüístico e mudanza fonolóxica en galego"

  Elisa Fernández Rei (2022): RFP2022 : 19èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie / 19th Meeting of the French Phonology Network, Porto: Universidade do Porto, 7-9 de xuño de 2022 - Talk
 • "Abrindo rutas para a lingua galega no campo das tecnoloxías lingüísticas: o Proxecto Nós"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • "Se é usada nalguma parte de Galiza, debería estar no dicionario: aproximación ás ideoloxías lingüísticas en Galitwitter"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • "VILLA e seus derivados na toponímica portuguesa"

  Esperança Cardeira, Maria Alice Fernandes, Carlos Rocha (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2022): Estudos de Lingüística Galega, 14 - Article
 • “A linguaxe non binaria directa (@, a/o, x, X, *, e) no CORGA: identificación e distribución”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2022): La lingüística hispánica como puente entre culturas, Raúl Fernández Jódar / Joanna Nowak-Michalska / Xavier Pascual-López / Małgorzata Spychała-Wawrzyniak / Agata Wolarska-Sobocińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 27-43 - Book chapter
 • "A multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento automático"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Talk
 • “Da invisibilización ó recoñecemento automático das formas con grafías innovadoras en dous corpus lingüísticos de referencia” CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): I Congreso Internacional de Estudos Queer na Galiza: Corpos, xénero e sexualidade, A Coruña: Universidade da Coruña e IES Rosalía Mera, 11-13 de marzo de 2022 - Talk
 • "Narrativas do retorno, neofalantes da diáspora retornando á Terra dos seus devanceiros"

  Facundo Reyna-Muniain (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Talk
 • Francisco Dubert García (2022): III Jornadas León, cuna del parlamentarismo. Las llinguas del Caminu, el caminu de las llinguas, León, 9 de setembro de 2022 - Talk
 • "A importancia do Atlas Lingüístico Galego na estandarización do galego"

  Francisco Fernández Rei (2022): V Congresso Internacional Redefinindo as margens desde uma Península Pluricultural: “Variação linguística e ideologia”, Varsovia: Universidade de Varsovia, 17-18 de novembro - Talk
 • "Ardora e ardentía na fala mariñeira e no galego literario"

  Francisco Fernández Rei (2022): Xornada Cando arde o mar. Saberes compartidos, Muros, 9 de xullo de 2022 - Talk

Pages