Researchers publications

 • “Traducir poesía en tres linguas”

  Adina Ioana Vladu (2022): Filosofía, literatura e tradución, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2022 - Talk
 • “Florencio Delgado Gurriarán, tradutor ao galego da poeta romanesa Elena Văcărescu”

  Adina Ioana Vladu, Claudio Rodríguez Fer (2022): Cadernos Ramón Piñeiro (XLV). Estudos arredor de Florencio Delgado Gurriarán, Luís Alonso Girgado, Luís Cochón e Armando Requeixo (coords.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 247-254 - Book chapter
 • "Sistemas vocálicos tónicos do noroeste de Portugal e do sudoeste de Galicia"

  Alba Aguete Cajiao, Fernando Brissos, Alberto Gómez Bautista (2022): Frontera hispano-portuguesa: personas, pueblos y palabras, Alcalá de Henares: Universidade de Alcalá de Henares, 20-22 de xuño - Talk
 • "Principales cambios sociofonéticos en el vocalismo gallego actual"

  Alba Aguete Cajiao (2022): El mapa lingüístico del noroccidente ibérico: contacto, variación y cambio, Enrico Torre (ed.), Múnic: LINCOM Studies in Spanish Linguistics, 3 - Book chapter
 • "O proceso de redución vocálica en galego: a vogal central"

  Alba Aguete Cajiao, Elisa Fernández Rei (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez Fernández, (eds.) (2022): Estudos de Onomástica Galega VII. A onomástica literaria, A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • “Toponomasticon Hispaniae: planteamiento, objetivos y recursos bibliográficos (con especial atención a Galicia y Portugal)"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27- 30 de xuño de 2022 - Talk
 • “A onomástica persoal en Galicia: datos para a súa historia (socio)lingüística”

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): Grial, 235, 125-137 - Article
 • "Toponomasticum Hispaniæ. Presentación do proxecto"

  Ana Isabel Boullón Agrelo (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Talk
 • Andrea Santiso Arias, Ana Isabel Boullón Agrelo, Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Talk
 • "Effective family language policies and intergenerational transmission of minority languages: Parental language governance in indigenous and diasporic contexts"

  Anik Nandi, Ibon Manterola, Facundo Reyna-Muniain, Paula Kasares (2022): Transmitting minority languages: Complementary reversing language shift strategies, Michael Hornsby / Wilson Mcleod (eds.), London: Palgrave Macmillan, 305-329 - Book chapter
 • "Unha nova ollada ao testemuño galego do Livro das Confissões"

  Arthur L. F. Askins, Miguel García-Fernández, Ricardo Pichel Gotérrez (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid: Sílex, 667-689 - Book chapter
 • "Algunhas propostas didácticas ao redor de CORTEGAL"

  Cándido Paniagua Pousa, Reyes Rodríguez Rodríguez (2022): V Xornadas de Lingua e Literatura Galegas no Ensino. Traballando a competencia discursiva na aula. Novos marcos, ferramentas e estratexias, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-19 de novembro - Talk
 • "Callobre, punto de inicio do longo camiño da historia onomástica de Santiago de Compostela"

  Carlos Búa (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Talk
 • “A reivindicación do idioma: contribución de Ánxel Fole ó proceso de elaboración do galego moderno e da súa normalización"

  Carme Ares Vázquez (2022): A Trabe de Ouro, 119, 51-78 - Article
 • "O léxico dispoñible da alimentación en galego: a orixe e a produción dos alimentos"

  Clara Lago Caamaño (2022): IX Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 20 de xuño - Talk
 • "Alimentación y malestar en el léxico disponible del gallego"

  Clara Lago Caamaño (2022): IX International Conference Language, Culture and Mind, Almería: Universidade de Almería, 4-7 de xullo de 2022 - Talk
 • "A nutrición e a saúde no léxico dispoñible do galego"

  Clara Lago Caamaño (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Talk
 • "Cambio no léxico dispoñible do galego: os alimentos do mar"

  Clara Lago Caamaño (2022): I Xornada sobre Variación e Cambio Lingüístico, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022 - Talk
 • "Globalización alimentaria e cambio no léxico dispoñible do galego"

  Clara Lago Caamaño (2022): II Simposio Internacional Aspectos Lingüísticos del Noroeste Ibérico (SIALNI2), Oviedo: Universidade de Oviedo, 17-18 de novembro - Talk

Pages