Mª Sol López Martínez publications

 • Mª Sol López Martínez / Gabriela Prego Vázquez / Luz Zas Varela (2023): Usar, enseñar, aprender lenguas en la diversidad, globalización y movilidad. Perspectivas conceptuales y metodológicas, Héctor Muñoz Cruz (coord.), Cidade de México (México): Universidad Autónoma Metropolitana / Ediciones del Lirio, 163-194 - Capítulo de libro
 • Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2023): Mundos em mudança, Lurdes de Castro Moutinho et al. (coord.), V. N. de Famalicão: Edições Húmus, 139-161 - Artigo
 • “Unha invitada máis a ter en conta no deseño de corpus e na recuperación de información: a perspectiva de xénero e a linguaxe non binaria directa no CORGA”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • “A linguaxe non binaria directa (@, a/o, x, X, *, e) no CORGA: identificación e distribución”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "A multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento automático"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • “Da invisibilización ó recoñecemento automático das formas con grafías innovadoras en dous corpus lingüísticos de referencia” CORPES e CORGA”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2022): I Congreso Internacional de Estudos Queer na Galiza: Corpos, xénero e sexualidade, A Coruña: Universidade da Coruña e IES Rosalía Mera, 11-13 de marzo de 2022 - Presentación
 • "Utilización de operadores booleanos e metacaracteres (‘comodíns’)"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Combinación de características e creación de subcorpus virtuais"
  Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya (2021): Curso de verán: Análise avanzada de textos e corpus textuais, Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de xuño e 1-2 de xullo de 2021 - Presentación
 • "TILG e CORGA: dous corpus do galego"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • “A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2021): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 20, pp. 41-65 - Artigo
 • Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2020): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 179-218 - Capítulo de libro
 • “A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas”
  María Caíña Hurtado / Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2019): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 22, pp. 73-91 - Artigo
 • "Variación e normativización no galego"
  Eva Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018) - Presentación
 • “Traballar a fraseoloxía cos corpus: o CORGA na aula”
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2018): Xornadas de Fraseoloxía multilingüe na aula, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 4,5 e 12 de maio de 2018 - Presentación
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva María Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva María Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo (eds.), Universidade de Vigo, Vigo, pp. 299-306 - Capítulo de libro
 • “A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas”
  María Caíña Hurtado / Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2018): XII Congreso da AIEG: Lingua e identidade. Pragmática e gramática comunicativa, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 12 de setembro 2018 - Presentación
 • “As humanidades dixitais no foco da investigación do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades (CRPIH)”
  Manuel González González / Mercedes Brea / Mª Sol López Martínez / Blanca-Ana Roig Rechou / Eva María Domínguez Noya (2018): XII Congreso da AIEG: Redes e humanidades dixitais, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 13 de setembro 2018 - Presentación
 • “Corpus de referencia do galego actual (Corga)”
  Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2018): O Centro Ramón Piñeiro e a investigación lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 19 de novembro 2018 - Presentación
 • “O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): composición e explotación”
  Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 22-23 de novembro 2018 - Presentación
 • "Traballar a fraseoloxía cos corpus: o CORGA na aula"
  Mª Sol López Martínez / Eva Domínguez Noya (2018): Xornadas de Fraseoloxía multilingüe na aula, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 4, 5 e 12 de maio de 2018 - Presentación
 • “Variación e normativización no galego”
  Eva Domínguez Noya / María Caíña Hurtado / Mª Sol López Martínez (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Marta Díaz / Gael Vaamonde / Ana Varela / Mª Carmen Cabeza / José M. García-Miguel / Fernando Ramallo (eds.), Vigo: Universidade de Vigo, 299-306 - Capítulo de libro
 • "Tratamento da variación lingüística no CORGA"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2017): Gallaecia. Estudos de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero, Rosario Álvarez e Eduardo Moscoso Mato (eds.), Universidade de Santiago de Compostela, pp. 421-440 - Capítulo de libro
 • "O corpus de referencia do galego actual (CORGA): estado actual e perspectivas"
  Guillermo Rojo / Mª Sol López Martínez / Eva María Domínguez Noya / Fco. Mario Barcala Rodríguez (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, pp. 445-473 - Capítulo de libro
 • "O tratamento da variación lingüística no CORGA"
  Eva María Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2015): III Congresso Internacional de Lingüística Histórica Gallaecia III CILH, Universidade da Baía / Universidade de São Paulo / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015 - Presentación
 • "O tratamento da variación lingüística no CORGA"
  Eva Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "As expresións de futuro e de ir + infinitivo na prensa escrita"
  Mª Sol López Martínez (2012): Cum corde et in nova grammatica. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, T. Jiménez Juliá et alii, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 487-500 - Artigo
 • "El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya / Pablo Gamallo / Mª Sol López Martínez / Eduardo Miguel Moscoso / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río / Susana Sotelo (2007): Procesamiento del Lenguaje Natural, 39, pp. 295-296 - Artigo
 • "A Corpus and Lexical Resources for Multi-word Terminology Extraction in the Field of Economy in a Minority Language"
  Fco. Mario Barcala Rodríguez / Eva María Domínguez Noya / Pablo Gamallo / Mª Sol López Martínez / Eduardo Miguel Moscoso / Guillermo Rojo / María Paula Santalla del Río / Susana Sotelo (2007): Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference, Zygmunt Vetulani (ed.), Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Polonia, pp. 359-363 - Capítulo de libro
 • Mª Sol López Martínez / Eduardo M. Moscoso Mato (2007): Na nosa lyngoage galega, A. I. Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 557-577 - Capítulo de libro
 • Mª Sol López Martínez (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 195-208 - Capítulo de libro
 • Mª Sol López Martínez (1994): Cadernos de lingua, 9, 111-128 - Artigo