Publicacións de Elisa Fernández Rei

 • María Álvarez de la Granja / Elisa Fernández Rei (2023): Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics XXVIII, 95-109 - Artigo
 • "A identidade “galegofalante tradicional”: o valor indexador das variables lingüísticas"
  Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2023): Simposio ILG 2023. Contacto de linguas: identidades e ideoloxías lingüísticas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de novembro de 2023 - Presentación
 • "Análise perceptiva dos trazos indexadores da(s) identidade(s) lingüística(s) galega(s)"
  Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • “Contacto de lenguas e ideologías lingüísticas en Galicia”
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2023): Hispanic? Sociolinguistics at a Crossroads. X International Conference of Hispanic Linguistics, Liverpool: Universidade de Liverpool, 8-9 de xuño de 2023 - Presentación
 • “Proxecto Nós: Artificial Intelligence at the Service of the Galician Language”
  Adina Ioana Vladu / Iria de-Dios-Flores / Mª del Carmen Magariños Iglesias / John E. Ortega / José Ramom Pichel / Marcos García / Pablo Gamallo / Elisa Fernández Rei / Alberto Bugarín / Manuel González González / Senén Barro / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XXXVIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, A Coruña: Universidade da Coruña, 20-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • Iria de-Dios-Flores / Mª del Carmen Magariños Iglesias / Adina Ioana Vladu / John E. Ortega / José Ramom Pichel / Marcos García / Pablo Gamallo / Elisa Fernández Rei / Alberto Bugarín / Manuel González González / Senén Barro / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Proceedings of the TDLE Workshop @LREC2022, 52-61 - Artigo
 • "Se é usada nalguma parte de Galiza, debería estar no dicionario: aproximación ás ideoloxías lingüísticas en Galitwitter"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Abrindo rutas para a lingua galega no campo das tecnoloxías lingüísticas: o Proxecto Nós"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • Mª del Carmen Magariños Iglesias / Iria de-Dios-Flores / Adina Ioana Vladu / José Ramom Pichel / John E. Ortega / Elisa Fernández Rei / Pablo Gamallo / Marcos García / Alberto Bugarín / Manuel González González / Senén Barro / Xosé Luís Regueira Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Uma primeira abordagem sobre a fonologia entoacional do mirandês: as declarativas e interrogativas neutras"
  Pedro Guedes de Oliveira / João Veloso / Elisa Fernández Rei (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • "O proceso de redución vocálica en galego: a vogal central"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Identidade, contacto lingüístico e mudanza fonolóxica en galego"
  Elisa Fernández Rei (2022): RFP2022 : 19èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie / 19th Meeting of the French Phonology Network, Porto: Universidade do Porto, 7-9 de xuño de 2022 - Presentación
 • Lurdes de Castro Moutinho / Alberto Gómez Bautista / Elisa Fernández Rei / Helena Rebelo / Rosa Lídia Coimbra / Xulio Sousa Fernández (2022): Estudos em variação linguística nas línguas românicas - 2, Lurdes de Castro Moutinho / Alberto Gómez Bautista / Elisa Fernández Rei / Helena Rebelo / Rosa Lídia Coimbra / Xulio Sousa (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro - Libro
 • “Variedaes llingüístiques del asturianu y del gallegu: aspeutos ideolóxicos y llingüísticos”
  Elisa Fernández Rei / Carmen Múñiz Cachón (2021): II Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro, 29 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Experimentos perceptivos con FOLERPA”
  Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao (2021): VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental, Girona: Universitat de Girona, 28-30 de xuño de 2021 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2021): Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (AHGBI) - 66th Annual Conference, Dublín: University College Dublin, 29-31 de marzo de 2021 - Presentación
 • "Aproximación á variación da vogal /a/ no galego actual"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • “Ibridazione intonativa di varietà galiziane e spagnole in contatto”
  Elisa Fernández Rei (2020): XVI Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce, Rende (Italia), 29-31 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2020): Spanish phonetics and phonology in contact: Studies from Africa, the Americas, and Spain, Rajiv Rao , Amsterdam/Philadelpia: John Benjamins, 325-362 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2019): Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria, 27, 165-183 - Artigo
 • “Logros e retos de AMPER-GAL”
  Elisa Fernández Rei (2019): Giornata di studio dell’Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman, Turín, Italia, 15 de decembro de 2019 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2019): Corpus y construcciones. Perspectivas hispánicas, Marta Blanco / Hella Olbertz / Victoria Vázquez Rozas, Anexo 79 de Verba, pp. 221-243 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2019): Spanish in Context , 16:3, 438-461 - Artigo
 • "La entonación de las variedades ibéricas occidentales"
  Elisa Fernández Rei (2019): Investigación geoprosódica. Amper: análisis y retos, Josefa Dorta, Madrid: Iberoamericana Vervuert, 25-46 - Capítulo de libro
 • “Análise dialectométrica e cartográfica da variagão linguística”
  Lurdes de Castro Moutinho / Alexandre Vieira / Alberto Gómez Bautista / Elisa Fernández Rei / Helena Rebelo / Luís Fernando Pinto Salema / Rosa Lídia Coimbra / Xulio Sousa Fernández (2019): Estudos en variação lingüística nas línguas románicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista (eds.), UA Editora / Universidade de Aveiro / Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museología - Capítulo de libro
 • "Vowel height variation due to prosodic strengthening"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2019): Phonetics and Phonology in Europe, Lecce (Italia), 17-20 xuño 2019 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2019): Curso de verán “Corpus textuais: teoría e práctica”, Facultade de Filoloxía, Santiago de Compostela, 1-5 de xullo de 2019 - Presentación
 • Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa Fernández / Alberto Gómez Bautista / (eds.) (2019): , Aveiro: UA Editora, ISBN978-972-789-600-4 - Libro
 • "Cambio lingüístico, ruralidade e creación de novas identidades sociais"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 6 xuño 2019 - Presentación
 • “Contacto e variación fonética no español de Galicia”
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2019): VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: raíces y horizontes, Universidade de Lisboa, 1-3 abril 2019 - Presentación
 • “Neofalantes e paleofalantes: a emerxencia de novas identidade sociolingüísticas”
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): XII Congreso Internacional da AIEG, Univ. Complutense de Madrid, 10-15 setembro 2018 - Presentación
 • "CORILGA: un corpus para estudar a variación e o cambio do galego falado"
  Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2018): Corpus e construcións: perspectivas hispánicas, Santiago de Compostela, 22-23 novembro 2018 - Presentación
 • "A entoación das interrogativas totais no oeste da península ibérica. Aproximación diacrónica"
  Elisa Fernández Rei (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • Daniel Amarelo Montero / José Manuel Dopazo Entenza / Tamara Rial Montes / Reyes Rodríguez Rodríguez / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Elisa Fernández Rei / Eduardo Rodríguez Banga / Antonio Cardenal López (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "Contribución ao estudo comparado do vocalismo átono inicial do galego e do portugués"
  Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • "Análise dialectométrica e cartográfia da variação linguística"
  Xulio Sousa Fernández / Elisa Fernández Rei / Alexandre Vieira / Alberto Gómez Bautista / Helena Rebelo / Luís Fernando Pinto Salema / Rosa Lídia Coimbra (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • "A entoación das variedades ibéricas occidentais: xeoprosodia, contacto e cambio lingüístico"
  Elisa Fernández Rei (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2017): Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2017): LaborHistórico, vol. 3, n. 1, 93-110 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 93-110 - Artigo
 • "Tecnoloxías para o estudo da prosodia do galego"
  Elisa Fernández Rei (2017): V Congresso Internacional da Sociedad Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía (SEEPLU), Cáceres, 9-10 novembro 2017 - Presentación
 • Roberto Seara / Marta Martínez / Rocío Varela / Carmen García-Mateo / Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2016): Proceedings. 10th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2016), Nicoletta Calzolari et al. (eds.), Portorož, Slovenia, 2893-3898. ISBN 978-2-9517408-9-1 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2016): Dialectologia et Geolinguistica. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 24, 42-61 - Artigo
 • Paula López Otero / Laura Docío Fernández / Carmen García Mateo / Marta Martínez Maquieira / Rocío Varela Fernández / Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 223-244 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 147-169 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), s.p. - Artigo
 • Alba Aguete Cajiao / Elisa Fernández Rei / César Osorio Peláez (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 245-275 - Artigo
 • "O contacto lingüístico e a categorización de falantes. O caso da entoación dos neofalantes"
  Elisa Fernández Rei (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / Francisco Dubert García / Elisa Fernández Rei (2016): V Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 29 xuño 2016 - Presentación
 • "Lingua e identidade: paleofalantes vs. neofalantes"
  Elisa Fernández Rei (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Presentación
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2016): LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceeding (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657 - Capítulo de libro
 • "As fonoloxías do galego e do portugués en comparación"
  Elisa Fernández Rei (2015): Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Brasil, 23 outubro 2015 - Presentación
 • "Entoación e contacto entre variedades lingüísticas en Galicia"
  Elisa Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Para a construção de um atlas prosódico de Portugal e da Galiza. Uma ideia com futuro" [Póster]
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • "Factores sociolingüísticos e xeoprosodia galega"
  Elisa Fernández Rei (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Elisa Fernández Rei (2015): 5ª Conferencia internacional sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2015), Universidad de Murcia, 7-8 maio 2015 - Presentación
 • “Contributos para um estudo percetivo da entoação portuguesa e galega” [Póster]
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2014): III Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 9 xullo 2014 - Presentación
 • Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei (2014): Romanisches Seminar, Universität Zürich, 7 maio 2014 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Alba Aguete Cajiao / César Osorio Peláez (2014): VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7 novembro 2014 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 115-141 - Capítulo de libro
 • Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2014): 9th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, 26-31 maio 2014 - Presentación
 • "Abordagem dialectométrica das variedades prosódicas do Galego o do Português"
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): II Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 12 de xuño de 2013 - Presentación
 • "Achega ao estudo diacrónico das prosodias galega e portuguesa"
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25 de setembro de 2013 - Presentación
 • "A distancia prosódica percibida entre galego e portugués por falantes galegos"
  Elisa Fernández Rei (2013): XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25 de setembro de 2013 - Presentación
 • "Cambios prosódicos no galego actual"
  Elisa Fernández Rei (2013): XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Nancy (Francia), 15-20 de xullo de 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Adela Martínez Calvo (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2013): Xornadas de Dialectoloxía Perceptiva, Santiago de Compostela, 17-18 xaneiro 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2012): Seminario da rede Tecnoloxías e Análise dos Datos Lingüísticos, Santiago de Compostela, 15 novembro 2012 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2012): II Congreso Internacional de Lingüística Histórica, São Paulo (Brasil) - Presentación
 • "Contributo para o estudo percetivo de variantes dialectais prosódicas na fronteira galaico-portuguesa"
  Elisa Fernández Rei (2012): I Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 20 de xuño de 2012 - Presentación
 • "A entoación galega. Aproximación desde a dialectoloxía perceptiva"
  Elisa Fernández Rei (2012): X Congreso Internacional da AIEG. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos, Cardiff/Caerdydd (Reino Unido), setembro de 2012 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2012): Anais de Resumos do II Congresso Internacional de Lingüística Histórica, 7-10 de febreiro de 2012, São Paulo, Brasil , M. Lúcia C. V. O. Andrade / A. L. Rauber, São Paulo: USP, 259-263 - Artigo
 • "A clitización fonolóxica en galego e en portugués brasileiro"
  Elisa Fernández Rei (2012): Galego e Português Brasileiro: história, variação e mudança, Xoán Lagares / Henrique Monteagudo, Niterói-RJ: EDUFF, 105-127 - Capítulo de libro
 • "Enquêtes d'AMPER-GAL: Galicie"
  Elisa Fernández Rei (2011): Intonations Romanes, P. Mairano (coord.), Géolingüistique, hors série 4 - Capítulo de libro
 • "Entonación de las interrogativas totales en A Mezquita. Estudio perceptivo"
  Elisa Fernández Rei / Noelia Engroba Vidal (2011): V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, 25-27 outubro 2011 - Presentación
 • "CORILGA: novas vías para a creación e explotación dun corpus oral"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2011): Textos, palabras e voces. Córpora e ferramentas para a investigación lingüística (Simposio Anual do ILG), Santiago de Compostela, 26 de outubro - 11 de novembro de 2011 - Presentación
 • "Estudio perceptivo de la entonación de las interrogativas totales del gallego central"
  Elisa Fernández Rei / Noelia Engroba Vidal (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Volumen IX, Nº 1 (17),121-132 - Artigo
 • "La declinación en las interrogativas totales del gallego: estudio perceptivo"
  Elisa Fernández Rei (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Volumen IX, Nº 1 (17),121-132 - Artigo
 • "Variação e mudança no sistema linguístico histórico galego-português”
  Xoán Lagares / Cláudia Roncarati / Elisa Fernández Rei / Ernesto X. González Seoane / Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero / Xulio Sousa Fernández / Valéria Gil Condé / Maria Jussara Abraçado de Almeida (2010): III Congresso Internacional da Associação Internacional de Linguística do Português (AILP). A Difusão Transnacional da Língua Portuguesa, Xoán Carlos Lagares (coord.) , Niterói, 6-10 de decembro de 2010 - Presentación
 • Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei (2010): Cadernos de Letras da UFF, 39: Universidade Federal Fluminense / Instituto de Letras, 67-78. - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2009): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • "Aspectos fonéticos da formación do galego oral dos medios de comunicación"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2009): Galician Studies Panel (Congreso de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda), Queen’s University (Belfast, Irlanda do Norte), 2009 - Presentación
 • "A entoación na dobraxe"
  Elisa Fernández Rei (2009): I Xornada Dobraxe e idioma, organizado por APRADOGA, Pazo da Peregrina, Bertamiráns (Ames) - Presentación
 • "Modelos fónicos na televisión"
  Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (2009): A lingua galega na televisión, a lingua da televisión, IX Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Santiago de Compostela - Presentación
 • Contini, Michel / Elisa Fernández Rei (2009): Estudios de Fonética Experimental, vol. XVIII: 109-122 - Artigo
 • "La entonación de dos zonas limítrofes de Galicia y Asturias"
  Elisa Fernández Rei / Carmen Múñiz Cachón / Ana Escourido / Ruth González / Liliana Díaz / Mercedes Alvarellos (2008): Language Design, Special Issue 2, 259-266 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Ana Escourido / Manuel González González / Xosé Luís Regueira Fernández (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 75-93 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fdez. Rei / Xosé L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 247-255 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 187-199 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Estudos filolóxicos en homenaxe a Xosé Luís Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Surís / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 459-468 - Capítulo de libro
 • "Acento e entoación nas frases con extensión en dúas variedades do galego (O Incio e Camelle)"
  Elisa Fernández Rei / Ana Escourido / Sonia Gómez Castro (2007): La prosodia en el ámbito lingüístico románico, Josefa Dorta (ed.), Tenerife: La Página Ediciones, 55-71 - Capítulo de libro
 • Actas do III Congreso Internacional de Fonética Experimental
  Manuel González González / Elisa Fernández Rei / Begoña González Rei (2007): Actas do III Congreso Internacional de Fonética Experimental, Manuel González González / Elisa Fernández Rei / Begoña González Rei (eds.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • "La intercomprensió d’interrogatives absolutes amb tonemes descendents del català, de l’espanyol de Canàries i del gallec"
  Elisa Fernández Rei / Eugenio Martínez Celdrán / Ana M. Fernández Planas / Josefa Dorta Luis (2006): Estudis Romànics, XXVIII, 7-28 - Artigo
 • "Achega á entoación dunha fala do centro de Galicia. Contribución para o AMPER"
  Elisa Fernández Rei / Manuel González González / Luís Xuncal Pereira / Maruxa Caamaño Varela (2005): Géolinguistique, Hors de Serie, 3, 87-102 - Artigo
 • "Situación actual das investigacións prosódicas sobre o galego"
  Elisa Fernández Rei (2005): Bolletino dell’Atlante Linguistico Italiano, III Serie, 29, 147-159 - Artigo
 • "A dirección de clitización fonolóxica no galego actual"
  Elisa Fernández Rei (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 335-346 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 443-452 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2004): Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego, Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cutura Galega, 97-125 - Capítulo de libro
 • "Análisis morfosintáctico estadístico en lengua gallega"
  Eduardo Rodríguez Banga / Francisco Campillo Díaz / Elisa Fernández Rei / Francisco Méndez Pazó (2003): Procesamiento del Lenguaje Natural, 31, 159-166 - Artigo
 • "Sistemas de conversión texto-voz en lengua gallega basado en la selección combinada de unidades acústicas y prosódicas"
  Eduardo Rodríguez Banga / Francisco Campillo Díaz / Elisa Fernández Rei / Francisco Méndez Pazó (2002): Procesamiento del Lenguaje Natural, 29, 153-158 - Artigo
 • "Aproximación ó estudio da isocronía en galego"
  Elisa Fernández Rei (2002): Homenaxe ó Prof. Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 115-128 - Capítulo de libro
 • Regras fonolóxicas posléxicas e regras precompiladas de alomorfia sintagmática: dominios prosódicos en galego
  Elisa Fernández Rei (2002): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Diccionario de verbos galegos. Laverca
  Elisa Fernández Rei / Manuel González González / Carmen García Mateo / Eduardo Rodríguez Banga (2002): , Vigo: Edicións Xerais de Galicia - Libro
 • "Tecnologías del habla y síntesis de voz en gallego"
  Elisa Fernández Rei (1999): Revista Española de Lingüística Aplicada, 103-116 - Artigo
 • "Análisis lingüístico para un conversor texto-voz en lengua gallega"
  Elisa Fernández Rei (1998): Novatica. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, 41-44 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 241-253 - Artigo
 • "Bouza-Brey ante a crítica. 1936-1973"
  Elisa Fernández Rei (1992): Fermín Bouza-Brey. Día das Letras Galegas 1992, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-112 - Capítulo de libro