LEDIGAL - Variación sociolingüística
no léxico dispoñible do galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Contacto

As persoas que queiran facer consultas ou suxestións poden enviar un correo a maria.alvarez.delagranja@usc.es. Agradecemos por adiantado todas as indicacións que nos acheguen.