LEDIGAL - Variación sociolingüística
no léxico dispoñible do galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Condicións de uso

1. A utilización desta aplicación implica a aceptación das seguintes condicións

a. Permítese a consulta de LEDIGAL e a utilización dos seus materiais para usos de divulgación, docencia, investigación e persoais. Queda expresamente prohibido o uso con ánimo de lucro sen o permiso previo, expreso e por escrito, da dirección do proxecto (maria.alvarez.delagranja@usc.es).

b. A utilización deste corpus implica a obriga de citar convenientemente, conforme ao uso científico, a aplicación LEDIGAL. A forma de cita recomendada para LEDIGAL é a seguinte:

Álvarez de la Granja, María: LEDIGAL. Variación socio-lingüística no léxico dispoñible do galego. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.gal/ledigal> [Consultado: <data>]

2. Agradécese o envío de copia impresa e/ou dixital de calquera publicación en que sexa empregado o corpus a un dos seguintes enderezos:

Enderezo postal

LEDIGAL. Variación socio-lingüística no léxico dispoñible do galego.

Instituto da Lingua Galega – USC

Praza da Universidade, 4

15782-Santiago de Compostela


Enderezo electrónico

maria.alvarez.delagranja@usc.es