LEDIGAL - Variación sociolingüística
no léxico dispoñible do galego

USC. Instituto da Lingua Galega