LEDIGAL - Variación socio-lingüística
no léxico dispoñible do galego

USC. Instituto da Lingua Galega