GALEGO | ENGLISH | ESPAÑOL

Publicacións

1. Libros, capítulos e artigos

2. Comunicacións en congresos

 • Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (2018): "Ferramentas para o estudo da produción escrita en galego na Idade Moderna. Aspectos metodolóxicos da edición e anotación dos textos en Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna", XII Congreso Internacional da AIEG. Novos horizontes para unha Galicia global: Redes, Territorio, Memoria. Universidad Complutense (Madrid, 10-15 de setembro de 2018).
 • Rosario Álvarez (2017): "Os textos en lingua galega dos Ocios poéticos do Padre Feijoo", en Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017).
 • Xosé Antonio Fernández Salgado (2017): "As décimas contra Cernadas", en Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017).
 • Concepción Varela Orol (2017): "Coleccionismo e cultura libraria na Idade Moderna", en Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017).
 • Sandra Beis Silva (2017): "O corpus Gondomar. Do facsímile á edición interpretativa", en Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017).
 • Ernesto González Seoane (2017): "O corpus Gondomar. Aspectos metodolóxicos", en Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017).
 • José Luis Rodríguez Montederramo (2017): "Pescudando no epistolario do conde de Gondomar coas ferramentas da text mining", en Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017).
 • Ernesto González Seoane (2017): "Estereotipos e iconización nas representacións do portugués en textos galegos da Idade Moderna" [conferencia plenaria], en IVº CILH - Congresso Internacional de Linguística Histórica. Homenagem a Ivo Castro. Universidade de Lisboa (Lisboa, 17-21 de xullo de 2017).
 • Rosario Álvarez / Sandra Beis / Ernesto González Seoane (2016): "A evolución das formas de tratamento en galego. Evidencias desde o galego medio", IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas. Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, 24-25 de novembro de 2016).
 • Rosario Álvarez / Sandra Beis / Ernesto González Seoane (2016): "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna" [póster], IV Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas. Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, 24-25 de novembro de 2016).
 • Ernesto González Seoane (2016): "A representación do portugués en textos galegos da Idade Moderna", IV Coloquio de Lingüística Histórica. Universidad de Extremadura (Cáceres, 13-14 de outubro de 2016).
 • Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane / César Osorio Peláez / Florentina Xoubanova Montero (2015): "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna" [póster], Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 27-30 de xullo de 2015).
 • Rosario Álvarez (2015): "A imaxe lingüística dos galegos fóra de Galicia. Textos hispánicos do século XVII"XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, 6-8 de abril de 2015).
 • Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (2014): "Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna"Codili3. Drittes Internationales Kolloquium zu historischen Corpora der Iberoromanischen Sprachen. Universität Zürich (Zürich, 23-25 de xuño de 2014).
 • Ernesto X. González Seoane (2011): "Gondomar. Repositorio dixital dos textos do galego medio", Textos, palabras e voces. Corpora e ferramentas para a investigación lingüística. Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 26-27 de outubro de 2011).

3. Manuais e documentos de traballo