versión 2.1 (2007)

O equipo

DIRECTOR
Xavier Varela Barreiro (1993-)

 

RESPONSABLES DE SECCIÓN
   Fontes documentais e edicións
Ricardo Gutiérrez Pichel (2007-)
   Codificación do corpus
Paulo Martínez Lema (2007-)

 

EQUIPO FILOLÓXICO E PALEOGRÁFICO
Ramón Lorenzo Vázquez (1993-) Xosé Luís Couceiro Pérez (1997-2006)
Marisol López Martínez (1993-1996) Ramón Mariño Paz (1997-2006)
Eduardo Moscoso Mato (1993-2006) José Antonio Puentes Romay (1993-1996)
Alexandre Rodríguez Guerra (1993-2006) Carme Silva Domínguez (1993-1996)
 
Xavier Balsas Barbeira (1997-2000) María Xesús Bello Rivas (1994-1995)
Xosé Bestilleiro Bello (2003) Manuel Blanco López (2000-2005)
Alexandra Cabana Outeiro (2003-2006) Amparo Cereixo Silva (1997-)
Lorena Domínguez Mallo (2006-2007) Rocío Dourado Fernández (2007-)
Ana Escourido Pernas (2000-2003) Ana García García (2006-2007)
Sonia Gómez Castro (2003) Ana González Iglesias (2003)
Ricardo Gutiérrez Pichel (2003-) Clemente López Leizán (1997-2005)
Liliana Martínez Calvo (1997-2000) María Esther Martínez Eiras (1993-1996)
Paulo Martínez Lema (2005-) Vicenta Outeiro Suárez (2003)
Iria Pérez Mariño (2007-) María do Carme Pérez Picallo (1994)
Promoción Filoloxía Galega 2002-2007 (2006) Promoción Filoloxía Galega 2003-2008 (2007)
Ana Belén Rey Rodríguez (2003) Xoán Carlos Rodríguez Pérez (1993-1994)
Iago Santiso Fernández (2007-) Xosé Soto Andión (1993-1996)
Marta Souto Vaqueiro (1995) Damián Suárez Vázquez (2002)
Valentina Veiga Alonso (1993-1996) Ana Vidal Meijón (1994-1996)

 

EQUIPO INFORMÁTICO
   Sistema de buscas
imaxin|software (2007-)
   Administración do sistema
César Osorio Peláez (2007-2015)
Juan Jesús Gómez Noya (2016-)