Análise dialectométrica dos datos do Atlas Lingüístico Galego - Related publications

 • Xulio Sousa Fernández (2014): Methods in Dialectology XV, Groningen, 11-15 agosto 2014 - Presentación
 • "An analysis of Galician dialects in Correlative Dialectometry"
  Francisco Dubert García (2013): Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology, Xosé Afonso Álvarez Pérez / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 171-198 + 11 mapas - Artigo
 • Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology
  Ernestina Carrilho / Catarina Magro (2013): , Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing - Libro
 • Marta Negro Romero (2013): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 221-239 - Capítulo de libro
 • Ernestina Carrilho / Catarina Magro (2012): , Lisboa: Universidade de Lisboa - Libro
 • Francisco Dubert García (2012): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011, Álvarez Pérez, Xosé Afonso / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 71-91 - Artigo
 • “Geographical distance and linguistic areas in Galicia. A correlative analysis”
  Francisco Dubert García (2011): Limits and Areas in Dialectology, Universidade de Lisboa, Lisboa, 23-25 novembro 2011 - Presentación
 • “Developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. Dialectometrical analysis of 230 working maps”
  Francisco Dubert García (2011): Dialectologia et Geolinguistica, 19, 23-61 - Artigo
 • Xulio Sousa Fernández (2006): Encontro de estudos dialectológicos. Actas, Mª C. Rolão Bernardo / H. Mateus Montenegro (eds.), Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 345-362 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2006): Lingua e territorio, R. Álvarez Blanco / F. Dubert García / X. Sousa Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Capítulo de libro