Francisco Fernández Rei publications

 • "A importancia do Atlas Lingüístico Galego na estandarización do galego"
  Francisco Fernández Rei (2022): V Congresso Internacional Redefinindo as margens desde uma Península Pluricultural: “Variação linguística e ideologia”, Varsovia: Universidade de Varsovia, 17-18 de novembro - Presentación
 • "Ardora e ardentía na fala mariñeira e no galego literario"
  Francisco Fernández Rei (2022): Xornada Cando arde o mar. Saberes compartidos, Muros, 9 de xullo de 2022 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2021): Arredol d'a parola: conoxer, amar, esfender l'aragonés. Treballos en omenache a Francho Nagore e Chesús Vázquez, María Pilar Benítez Marco / Iris Orosia Campos Bandrés / Paz Ríos Nasarre (coords.), Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación Provincial de Huesca) / Zaragoza: Dirección General de Política Lingüística (Gobierno de Aragón), 117-131 - Artigo
 • “50 anos do Instituto da Lingua Galega. Contribución á normalización e á investigación do galego”
  Francisco Fernández Rei (2021): Simposio ILG2021. 50 anos. Homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-21 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Lingua galega e Premios (Nacionais) da Cultura, de Galicia e de España”
  Francisco Fernández Rei (2021): A Trabe de Ouro, 116, 121-132 - Artigo
 • “Os nomes galegos dos peixes”
  Francisco Fernández Rei (2021): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 13, 86-91 - Artigo
 • “Ramón Cabanillas, cantor e cronista das romaxes da Franqueira”
  Francisco Fernández Rei (2021): Limiar de Ramón Cabanillas: As romaxes da Franqueira, tradución [xaponesa] de Takekazu Asaka, Osaka: Guinga Xoseki, 7-24 - Capítulo de libro
 • “O papel de Ricardo Carvalho Calero no proceso de codificación da lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro , 115, 11-39 - Artigo
 • “Ramón Cabanillas e a representación d’A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Nadal”
  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 78, 235-240 - Artigo
 • "O breviario dun amor de Cabanillas"
  Francisco Fernández Rei (2020): Limiar da tradución xaponesa d’A rosa de cen follas. Hyakuyo nô bara de Ramón Cabanillas, a cargo de Takekazu Asaka, 2ª ed., corrixida e aumentada. Osaka: Guinga Shoseki, 13-22 - Capítulo de libro
 • Farol perpetuo na néboa. Luís Rei e a cultura marítima
  Emilio Xosé Ínsua / Francisco Fernández Rei (2020): , Cambados: Culturmar, Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial - Libro
 • "A vida e os traballos das xentes do mar, segundo Calo Lourido"
  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 114, 131-142 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2020): Tribuna da Real Academia Galega, 08/09/2020 - Artigo
 • "Notas sobre a recuperación da memoria histórica e a conservación do patrimonio cultural de Cambados"
  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 87-93 - Artigo
 • "A difusión da literatura galega en Italia: a antoloxía de Gemma Álvarez Maneiro e Giovanni Borriero"
  Francisco Fernández Rei (2020): A Trabe de Ouro, 113, 143-148 - Artigo
 • "Lembranza do meu profesor [Ricardo Carballo Calero]"
  Francisco Fernández Rei (2020): Luzes, 80, 12 - Artigo
 • "Luís Rei, o activista cultural que segue a fulgurar na néboa"
  Francisco Fernández Rei (2020): Cen follas de artes e letras, 2, 91-98 - Artigo
 • "Vida e traballo no mar dos galegos, de Francisco Calo Lourido"
  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 80-81 - Artigo
 • "A centenaria historia do Pósito de Cambados, de X.A. Pillado Silvoso"
  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 12, 82 - Artigo
 • "Navegando a son de costa pola Mariña, Paco Rivas"
  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 82-83 - Artigo
 • “Talasonimia e léxico do mar de Cambados”
  Francisco Fernández Rei (2020): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 12, 84 - Artigo
 • "A poesía amorosa de Cabanillas"
  Francisco Fernández Rei (2019): Limiar d’A rosa de cen follas. Hyakuyo nô bara de Ramón Cabanillas, a cargo de Takekazu Asaka, Osaka: Nishida, 11-27 - Capítulo de libro
 • “A fala de Fefiñáns”
  Francisco Fernández Rei (2019): , Asociación “Amig@s de Fefiñáns”, Pazo de Fefiñáns (Cambados), 27 de decembro de 2019 - Presentación
 • “Presenza do berberecho na historia do galego literario e nas historias de vida de mariscadoras do litoral galego”
  Francisco Fernández Rei (2019): Xornada de debate sobre o valor cultural dos berberechos do Proxecto Cockle, Cambados, 26 de setembro do 2019 - Presentación
 • “O brigadista Takekazu Asaka. Trinta anos de entrega á Patria da Lingua Galega e á súa difusión no Xapón”
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 112 - Artigo
 • “O periódico O Sil e o seu monográfico Entroido en Galicia”
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 111, 133-139 - Artigo
 • "Mondariz, os derradeiros anos optimistas no camiño longo de Ramón Cabanillas"
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 111, 31-48 - Artigo
 • “Olimpio Arca Caldas, mestre do pobo e mestre multidisciplinar”
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 110, 99-124 - Artigo
 • "Notas sobre o Legado familiar 'Ramón Cabanillas'"
  Francisco Fernández Rei (2019): Cen follas de artes e letras, 1, 16-26 - Artigo
 • “O litoral galego e o seu patrimonio léxico”
  Francisco Fernández Rei (2019): De Ribadeo ó Barqueiro. Navegando a son de costa, Paco Rivas, [Ferrol]: Embora, 9-21 - Capítulo de libro
 • "A arela de liberdade de Manuel Antonio nun mar irreal sen ribeiras nin costas"
  Francisco Fernández Rei (2019): Manuel Antonio e mais nós. Homenaxe a Manuel Antonio, Julio Alonso (coord.), A Coruña: Hércules de Ediciones, 79-83 - Capítulo de libro
 • "A elaboración do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2018): Lenguas minoritarias de Europa y estandarización,, Javier Giralt Latorre / Francho Nagore Laín (eds), Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 77-112 - Capítulo de libro
 • "O 'Atlas Lingüístico Galego (ALGa)'. Orixe, resultados inmediatos e cartografado do material"
  Francisco Fernández Rei (2018): I Ciclo de conferencias: Lingua galega e dialectoloxía, Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo (3, 17 e 24 de abril do 2018) - Presentación
 • "Palabras de gabanza sobre Aurora Vidal Cabanillas na entrega do XV Premio Ramón Cabanillas"
  Francisco Fernández Rei (2018): A Trabe de Ouro , 109, 63-70 - Artigo
 • "Aquel meu Cambados, aquel meu Fefiñáns"
  Francisco Fernández Rei (2018): A memoria das palabras. Os homes de Cambados, Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Rocío Fondevila, Antom Fortes (coords.), Concello de Cambados Concellería de Cultura / Deputación Pontevedra, 9-13 - Capítulo de libro
 • “V. Creadores y conservadores de una identidad. Arousa, un mar de labradores de palabras, colores, piedras… y sueños”
  Francisco Fernández Rei (2018): La gran obra de los caminos de Santiago. Ruta marítima de Arousa, Antonio Segundo Vázquez Portomeñe (coord.), A Coruña: Hércules de Ediciones, Vol. XVII, 328-410 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"
  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “Marco legal e situación das minorías étnico-lingüísticas de Italia”
  Francisco Fernández Rei (2018): Giornate Internazionali sulla Situazione Linguistica in Italia, Universidade da Coruña, 23 outubro 2018 - Presentación
 • "Ramón Cabanillas, o Poeta das Irmandades da Fala"
  Francisco Fernández Rei (2017): No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos, Henrique Monteagudo / María Dolores Sánchez Vales (eds.), [A Coruña]: Real Academia Galega, 387-411 - Capítulo de libro
 • "O galego literario na época das Irnandades da Fala (1916-1931)"
  Francisco Fernández Rei (2017): Repensar Galiza: As Irmandades da Fala (1916-1936), Justo Beramendi / Uxío-Breogán Diéguez / Carme Fernández Pérez-Sanjulián / Mª Pilar García Negro / Xosé Manuel González Reboredo, [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria / Museo do Pobo Galego, 391-408 - Capítulo de libro
 • "A 'Nova gramatica galega' de Takekazu Asaka e a difusión de Galicia no Xapón"
  Francisco Fernández Rei (2017): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 106, 149-153 - Artigo
 • "A poeta da República Escarlata que non sabe cavar nin segar nin vendimar"
  Francisco Fernández Rei (2017): [Resposta ó] Discurso lido o día 23 de setembro de 2017 no acto da súa recepción, pola ilustrísima señora dona Chus Pato., A Coruña: Real Academia Galega, 37-58 - Capítulo de libro
 • "'Ardentía' e a socialización do patrimonio marítimo-fluvial da Gallaecia"
  Francisco Fernández Rei (2017): A Trabe de Ouro, 106, 109-115 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2017): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 9, 7-8 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2017): Nova Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 9, 92-93 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2017): Homenaje a Alonso Zamora Vicente (1916-2006): Filólogo, escritor, embajador de la lengua española y maestro. Revista de Filología Románica, Mª V. Navas Sánchez-Élez / Carmen Mejía Ruiz (coords), vol. 34, Núm. Especial, 19-30 - Artigo
 • “Xaria fraseolóxica e léxica da xente do mar da Mariña”
  Francisco Fernández Rei (2017): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 105, 77-88 - Artigo
 • “O Arquivo do Galego Oral: xénese e situación actual”
  Francisco Fernández Rei (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 545-564 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2016): Álbum web Irmandades da Fala, Miguel Anxo Siexas Seoane (coord.), Consello da Cultura Galega - Artigo
 • “Xaria de voces da Mariña”
  Francisco Fernández Rei (2016): Entre o abalo e a zaranda. Dicionario léxico do mar, Paco Rivas, Pontecaldelas: Ed. do Cumio, 3-15 - Capítulo de libro
 • “As falas esencialmente galegas dos somontes da Serra de Gata”
  Francisco Fernández Rei (2016): A fondo. O galego no val do Ellas, Caderno de análise de Sermos Galiza , nº 186, 25-02, 3. - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2016): , Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 13 abril 2016 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2016): L’Europe romane: identités, droits linguistiques et littérature - Lengas. Revue de Sociolinguistique , Monica Longobardi / Hugues Sheeren (coords.), 79 - Artigo
 • “O léxico do mar da Arousa”
  Francisco Fernández Rei (2016): Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. , M. Rey-Méndez / J. Fernández Casal / C. Lodeiros / A. Guerra (eds.), Santiago de Compostela: Asoc. Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías, 18, 339-354 - Capítulo de libro
 • “D. Olimpio, o mestre dos pobres”
  Francisco Fernández Rei (2016): Homenaxe a Olimpio Arca Caldas. Un mestre do pobo, Héitor Picallo / Carlos Loureiro / Manuel Núñez (coords.), [A Estrada]: Edicións Fervenza, 5-11 - Capítulo de libro
 • “Notas de morfoloxía verbal”
  Francisco Fernández Rei (2016): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico, Alexandre Rodriguez Guerra (ed.), Vigo: Universidade, Servizo de Publicacións, 179-194 - Capítulo de libro
 • “A botadura do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2016): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Esther Cordal / Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 383-393 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • “O galego literario na época das Irmandades da Fala (1916-1931)”
  Francisco Fernández Rei (2016): Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala (1916-1936), Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego 17-19 novembro 2016 - Presentación
 • "A posición do galego e do portugués na historia da romanística"
  Francisco Fernández Rei (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2015): Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - ILG publication
 • “Cabanillas, Cambados e o vento mareiro”
  Francisco Fernández Rei (2015): Boletín da Real Academia Galega , 376, 563-576 - Artigo
 • "O galego de Filgueira Valverde"
  Francisco Fernández Rei (2015): Boletín da Real Academia Galega , 376, 85-103 - Artigo
 • "Luís Rei, luz que fulgura na néboa"
  Francisco Fernández Rei (2015): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 104, 485-490 - Artigo
 • "Memoria e lingua galega"
  Francisco Fernández Rei (2015): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 103, 325-343 - Artigo
 • Situación da lingua galega desde 1963 á actualidade
  Francisco Fernández Rei (2015): Convegno Internazionale L'Europa romanza. Identità, diritti linguistici e letteratura, A cura di Monica Longobardi, Filologia Romanza, Ferrara, 3 dicembre 2015 - Presentación
 • Ramón Cabanillas, Cambados e o mar da Arousa
  Francisco Fernández Rei (2015): , Vigo: Xerais - Libro
 • “Folas de mar”
  Francisco Fernández Rei (2015): De punta a chicote. Así falan os mariñaos (Locucións, ditos, refráns e outras combinacións frecuentes), Paco Rivas, Ponte Caldelas: Cumio, 5-14 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2015): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18, 197-200 - Artigo
 • “Notas sobre morfoloxía verbal”
  Francisco Fernández Rei (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • "Corenta anos de Atlas Lingüístico Galego (ALGa)"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O Arquivo do Galego Oral do ILG: xénese e situación actual"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • “Palabras de gabanza sobre o pintor Lino Silva”
  Francisco Fernández Rei (2014): A Trabe de Ouro, 100, 529-534 - Artigo
 • “A cantata a Ramón Cabanillas de Takekazu Asaka”
  Francisco Fernández Rei (2014): A Trabe de Ouro, 97, 105-108 - Artigo
 • “Experiencias de estandarización: problemas y soluciones. A lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2014): XI Congreso Internacional de Lingüística General, Pamplona, Universidad de Navarra, 21-13 maio 2014 - Presentación
 • "Limiar"
  Francisco Fernández Rei (2014): Lembranzas de 1890 - 1945. Bueu, Xosé Manuel Dopazo Entenza / Claudio S. Lamosa Quinteiro (coods.), Bueu: Club Golfiños, 6 - Capítulo de libro
 • “Roberto Vidal Bolaño e a procura dunha lingua literaria urbana e popular”
  Francisco Fernández Rei (2014): Boletín da Real Academia Galega, 373 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2014): ProLingua. Plataforma a prol da defensa e promoción da lingua galega - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2014): ProLingua. Plataforma a prol da defensa e promoción da lingua galega - Artigo
 • “Embaixadores de Galicia, brigadistas da lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2014): Enormic Banda 2014, Equipos de Normalización Lingüística (ENL), Salnés: ENL, 3 - Artigo
 • "Arousa, un mar de terras e de paisaxes literarias"
  Francisco Fernández Rei (2014): O Camiño de Santiago no Salnés, comunicación e medio natural (Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela), Cambados / Vilanova de Arousa, 28 xullo - 1 agosto 2014 - Presentación
 • “Xosé Neira Vilas, un labrego formado na universidade da vida”
  Francisco Fernández Rei (2013): Homenaxe a Neira Vilas e a Balbino o neno labrego, Avelino Muleiro (coord.), Vigo: Ir Indo, 99-102 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura), Xosé-Henrique Costas González, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 7-10 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): A Trabe de Ouro, 93, 99-104 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2013): Cantata a Ramón Cabanillas, Takekazu Asaka, Toquio : Ronsosya, 3-7 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): Die kleineren Sprachen in Romania. Verbreitung, Nutzung und Ausbau, Ulrich Hoinkes, Franfurt am Main: Peter Lang, 49-88 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): IV Congreso Manuel Luís Acuña (A Pobra de Trives 19-21 de novembro de 2009), X. C. Domínguez Alberte, Trives: Concello da Pobra de Trives, 11-32 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): Manuel Lueyro Rey (1916-1990), R. Nicolás Rodríguez, Vigo: Xerais, 90-97 - Capítulo de libro
 • "Por unha hora en popa, un ano en bolina. Notas sobre a cultura e o patrimonio léxico da beiramar galega"
  Francisco Fernández Rei (2013): Semana das Letras Galegas Maio 2012, A Coruña: Universidade da Coruña - Artigo
 • “Os arquivos nas universidades galegas. O Arquivo do Galego Oral”
  Francisco Fernández Rei (2012): V Encontro O Son da Memoria. As coleccións sonoras de Galicia ante o presente dixital en rede. , Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 27 abril 2012 - Presentación
 • "A situacion social da lingua galega no final do franquismo"
  Francisco Fernández Rei (2012): A Trabe de Ouro, 89, 145-150 - Artigo
 • “Homenaxe da Fermín Penzol a Fernández Morales”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 88, 625-628 - Artigo
 • “Carlos Callón e a configuración da homosexualidade na Idade Media”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 88, 619-622 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2011): Ramón Lorenzo. Señor das palabras, X. M. Soutullo (coord.), Trasalba-Amoeiro: Xunta de Galicia / Fundacion Otero Pedrayo - Capítulo de libro
 • “As cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 87, 459-464 - Artigo
 • “Laudatio de Emilio Ínsua na entrega do premio Ramón Cabanillas”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 86, 301-304 - Artigo
 • “O Arquivo do Galego Oral (AGO)”
  Francisco Fernández Rei (2011): Simposio ILG Textos, palabras e voces. Corpora e ferramentas para a investigación lingüística, Instituto da Língua Galega, Santiago de Compostela, 26 outubro - 11 novembro de 2011 - Presentación
 • “O mestre Ramón Lorenzo e o seu rexio compromiso coa Patria da Lingua”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 85, 49-54 - Artigo
 • “O arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 86, 295-298 - Artigo
 • “A elaboración do galego literario moderno e a contribución d’O atraso económico de Galicia a este proceso”
  Francisco Fernández Rei (2011): Á beira de Beiras, Valentín Arias / Manuel Caamaño / Víctor F. Freixanes, Vigo: Galaxia, 172-179 - Artigo
 • “Nacemento e recoñecemento de novas linguas románicas. Plurilingüismo e contacto na Romania europea”
  Francisco Fernández Rei (2010): Quelle Linguistique Romane au XXIe siècle?, C. Alén Garabato, X. A. Álvarez e M. Brea (eds.), Paris: L’Harmattan, 153-178 - Capítulo de libro
 • “Xosé Chao Rego, inconformista e heterodoxo”
  Francisco Fernández Rei (2010): A Trabe de Ouro, 84, 571-579 - Artigo
 • “Compromiso e lingua na vida e na obra de Xosé Chao”
  Francisco Fernández Rei (2010): Xosé Chao Rego. Renacer galego [Actas do Simposio-Homenaxe], Santiago de Compostela: Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, 35-65 - Capítulo de libro
 • "Tino Martínez e o fervor popular”
  Francisco Fernández Rei (2010): Os milagres de Amil, Tino Martinez, [Pontevedra]: Deputación de Pontevedra, 5 páxinas - Capítulo de libro
 • “Ramón Cabanillas, un soño de pombas do seu Cambados”
  Francisco Fernández Rei (2009): Terra e tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, 149-150-151-152, 55-58 - Artigo
 • “A botadura de ProLingua: Nós tamén bolinar!”
  Francisco Fernández Rei (2009): A Trabe de Ouro, 80, 629-632 - Artigo
 • “A arribada da FGCMF a Brest 08”
  Francisco Fernández Rei (2009): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 5, 28-35 - Artigo
 • Roteiros pola poesía de Ramón Cabanillas
  Francisco Fernández Rei / Luís Rei (2009): , Cambados: Gráficas Salnés - Libro
 • “Variación verbal e galego estándar”
  Francisco Fernández Rei (2008): XII Forum for Iberian Studies Variation and Change in Ibero-Romance , Universidade de Oxford. Faculty of Medieval and Modern Languages, 26-27 novembro 2008 - Presentación
 • “Galicia e o seu patrimonio marítimo-fluvial na Festa Marítima Internacional Brest 08”
  Francisco Fernández Rei (2008): A Trabe de Ouro, 76, 617-624 - Artigo
 • “Crónica do 50 aniversario da coroación poética de Cabanillas”
  Francisco Fernández Rei (2008): A Trabe de Ouro, 74, 297-301 - Artigo
 • “Antón Santamarina: unha vida de xenerosa entrega á construción e á dignificación da lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2008): A Trabe de Ouro, 76, 603-609 - Artigo
 • “Ramón Cabanillas, unha xenerosa entrega á construción da nación e da Patria da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2008): A Trabe de Ouro , 74, 265-272 - Artigo
 • “Non fondeaban cadáveres, fondeaban semente. A elexía de Heriberto Bens ‘Ós líderes mariñeiros que fuxiron na dorna e morreron no Atlántico, lonxe do terror’”
  Francisco Fernández Rei (2008): A semente da nación soñada. Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín, Francisco Fernández Rei, Xosé. M. García Crego, Rosa López Fernández, Xabier Vázquez López (eds.), Vigo / Santiago de Compostela: Xerais / Sotelo Blanco, 157-173 - Capítulo de libro
 • “Apuntamentos sobre a presenza de Victoriano Taibo na Real Academia Galega e sobre o seu discurso Rosalía de Castro precursora da fala”
  Francisco Fernández Rei (2008): Victoriano Taibo. Monografías REM (Revista de Estudos Miñoranos), 17-26 - Capítulo de libro
 • “A creación do Instituto da Lingua Galega en 1971 e o desencontro normativo coa Academia”
  Francisco Fernández Rei (2008): A patria enteira. Estudos en homenaxe a Xosé Ramón Barreiro, X. L. Axeitos, Emilio Grandío e Ramón Villares (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 985-1009 - Capítulo de libro
 • “Xosé Neira Vilas, un labrego formado na universidade da vida”
  Francisco Fernández Rei (2008): Homenaxe a Neira Vilas e a Balbino o neno labrego, Ismael González Díaz (ed.), 56-60 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2008): Chuntos por l’aragonés. II Congreso de l'Aragonés. Zaragonza y Alto Aragón 13, 14 y 15 de chulio de 2006. Actas., Zaragoza: Academia de l’Aragonés. Estudio de Filología Aragonesa, 109-131 - Capítulo de libro
 • A semente da nación soñada. Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín
  Francisco Fernández Rei / Xosé M. García Cregro / Rosa López Fernández / Xabier Vázquez López / (eds.) (2008): , Vigo / Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia / Sotelo Blanco Edicións - Libro
 • Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina
  Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández / (eds.) (2008): , Santiago de Compostela: Universidade - Libro
 • Francisco Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 35-74 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2008): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, E. González Seoane / A. Santamarina / X. Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 153-166 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 129-143 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, M. Brea / F. Fernández Rei / X.L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 13-51 - Capítulo de libro
 • "Limiar"
  Francisco Fernández Rei (2007): Ramón Cabanillas. Antoloxía da literatura galega, Edición [galego-ruso] ó coidado de Elena Zernova, San Petersburgo: Centro de Estudos Galegos da Universidade de San Petersburgo, tomo XII, 6-28 - Capítulo de libro
 • “A problemática elaboración do galego moderno”
  Francisco Fernández Rei (2007): A Trabe de Ouro, 72, 503-526 - Artigo
 • “O patrimonio léxico da xente dos mares de Galicia”
  Francisco Fernández Rei (2007): Tendendo cabos, P. Carrera López (coord.), [Vigo]: Museo do Mar de Galicia, 56-57 - Capítulo de libro
 • "Homenaxe a Xosé Neira Vilas"
  Francisco Fernández Rei (2007): A Trabe de Ouro, 69, 139-143 - Artigo
 • “Ramón Cabanillas, galego ilustre ‘esquecido’”
  Francisco Fernández Rei (2007): A Trabe de Ouro, 70, 269-273 - Artigo
 • "Plurilingüismo y contacto de lenguas en la Romania europea"
  Francisco Fernández Rei (2007): Manual de lingüística románica, José Enrique Gargallo Gil / Mª Reina Bastardas (coords.), Barcelona: Ariel, 477-516 - Capítulo de libro
 • 2008 Axenda do mar
  Francisco Fernández Rei / Emilio Xosé Ínsua / Xaquín Lores Torres / Lino Prieto / Luís Rei (2007): , [Santiago de Compostela]: Consellería de Cultura e Deporte. Xunta de Galicia - Libro
 • "Unha vida entre peixe e salitre do mar da Arousa"
  Francisco Fernández Rei (2007): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 4. 22-29 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2007): Revista de Filología Románica, 24, 13-27 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 387-460 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Irene Bravo Pérez / Mª Luísa Vázquez Freire (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 357-385 - Capítulo de libro
 • “Fálame de barcos. Apontamentos para un catálogo (I)”
  Francisco Fernández Rei / Emilio Xosé Ínsua / Luís Rei (2005): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial , 2, 11-17 - Artigo
 • “A problemática elaboración do galego literario moderno”
  Francisco Fernández Rei (2005): Journées d’étude organisées par les Lectorats de catalan et de galicien: Systèmes, status, répresentations et identités linguistiques: le débat sur la définition des langues à travers quelques exemples du domaine roman. , Université Paris III (Sourbonne Nouvelle), 25-26 novembre 2005 - Presentación
 • “A contribución ao proceso de normalización lingüística de partidos políticos, sindicatos, institucións e asociacións que desenvolven o seu labor na cidade da Coruña. I. A reivindicación da lingua galega nas décadas de 1960 e 1970”
  Francisco Fernández Rei (2005): Lingua e cidade. I Xornadas sobre lingua e usos, A Coruña: Servizo de Normalización Lingüística da UDC, 145-159 - Capítulo de libro
 • “A memoria daquel Cambados mariñeiro, fidalgo e soñador”
  Francisco Fernández Rei (2005): A Memoria de Cambados. Álbum de fotos, Carlos Díaz Martínez e Francisco Fernández Rei, Vigo: Xerais, 11-30 - Capítulo de libro
 • "Crónica do VII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia 2005"
  Francisco Fernández Rei (2005): A Trabe de Ouro, 63, 101-116 - Artigo
 • “Andisías e rutías: mar de mar e mar de vento na Arousa e na Costa da Morte”
  Francisco Fernández Rei (2005): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 1 O patrimonio inmaterial, 47-52 - Artigo
 • "Cardumes, barrías e manchas de peixe en galego e portugués"
  Francisco Fernández Rei (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 347-364 - Capítulo de libro
 • As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Couceiro Pérez (2005): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • “A terminoloxía tradicional e a construción do galego estándar”
  Francisco Fernández Rei (2004): Xoaquín Lorenzo 1907-1989. Unha fotobiografía, Vigo: Edicións Xerais de Galicia / Museo do Pobo Galego / Consello da Cultura Galega, 245-253 - Capítulo de libro
 • “O M[useo] do P[obo] G[alego] e a divulgación do ser de Galicia”
  Francisco Fernández Rei (2004): O Museo de Xaquín Lorenzo. Cadernos de Pensamento e Cultura , Francisco Calo Lourido (coord.), [Vigo]: A Nosa Terra, 30, 15-18 - Capítulo de libro
 • “Un idioma que nos une”
  Francisco Fernández Rei (2004): A herdanza da lingua. O galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres, C. Varela / H. Silveiro/ F. Lubián / D. Frades/ F. Fernández Rei , A Coruña: Real Academia Galega, 37-50 - Capítulo de libro
 • “O audiolibro A Nosa Fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego en formato dixital”
  Francisco Fernández Rei (2004): A Trabe de Ouro, 58, 275-277 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2004): , Santiago deCompostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • “Historias de vida e léxico do Castiñeiriño (Santiago de Compostela)”
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías / Fernando R. Tato Plaza (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Rosario Álvarez / Antón Santamarina (eds.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Biblioteca Filolóxica Instituto da Lingua Galega, 141-182 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2004): Actas I, II e III Encontros ‘O Son da Memoria’, Cristina Pujales Prats (coord. ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia, 63-79 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 307-336 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (2003): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • “Das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego da Real Academia Galega (1971) á proposta de modificación da normativa vixente (2001): trinta anos tecendo e destecendo”
  Francisco Fernández Rei (2003): .): Galicia dende Salamanca 4 Lectorado Galego de Salamanca. Xornadas de Lingüística Galego-Portuguesa. Salamanca, 6, 7 e 8 de maio de 2002, Ana Mª Vázquez Facchini (coord. e ed.), Salamanca. Dirección Xeral de Política Lingüística-Xunta de Galicia. Área de Galego e Portugués-Universidade de Salamanca, 87-113 - Capítulo de libro
 • “Atlas Lingüístico Galego. Vol. IV. Léxico.Tempo atmosférico e cronolóxico”
  Francisco Fernández Rei (2003): A Trabe de Ouro, 55, 123-126 - Artigo
 • “As linguas románicas minorizadas e o seu futuro na era da globalización”
  Francisco Fernández Rei (2003): Nacionalismo e globalización: lingua, cultura e identidade, Ana Bringas López e Belén Martín Lucas (eds.), Vigo: Universidade de Vigo, 23-52 - Capítulo de libro
 • “Italia: marco legal e situación lingüística”
  Francisco Fernández Rei (2003): Linguas sen estado e planificación lingüística (I): Italia e Francia, Gonzalo Constenla Bergueiro e Ana Luna Alonso (eds. e coords.), Vigo: Universidade de Vigo, 43-88 - Capítulo de libro
 • “O mar, o barco e o mariñeiro en Avilés de Taramancos e nos poetas da súa xeración”
  Francisco Fernández Rei (2003): Revista de Cultura Marítima. VI Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia Illa de Arousa 3, 4, 5 e 6 de xullo de 2003, 20-29 - Artigo
 • “'Noso é o remo e o adival'. Mar e léxico do mar en Avilés de Taramancos”
  Francisco Fernández Rei (2003): Avilés de Taramancos. Día das Letras Galegas, 2003, Santiago de Compostela: Universidade, 125-149 - Capítulo de libro
 • “Minorización lingüística na Unión Europea: a situación do galego”
  Francisco Fernández Rei (2003): Carlos Casares. A semente aquecida da palabra, Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Henrique Monteagudo (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 227-238 - Capítulo de libro
 • “A situación do galego nas comarcas occidentais de Asturias, León e Zamora”
  Francisco Fernández Rei (2003): O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. III Elaboración e difusión da lingua , Henrique Monteagudo e Xan M. Bouzada Fernández (coords), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 363-423 - Capítulo de libro
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2003): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • Dialectoloxía da lingua galega
  Francisco Fernández Rei (2003): , Vigo: Xerais (1ª ed. 1990) - Libro
 • Francisco Fernández Rei (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 285-347 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2003): Revista Galega de Filoloxía, 4, 11-57 - Artigo
 • “Sarmiento e a lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2002): A Trabe de Ouro, 50, 273-278 - Artigo
 • “Sarmiento e a lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2002): Boletín da Real Academia Galega , 363, 211-216 - Artigo
 • “As estacións do ano en galego : o inverno, o verán e as primaveras”
  Francisco Fernández Rei (2002): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Ramón Lorenzo (coord.), Santiago de Compostela: Universidade, 129-143 - Capítulo de libro
 • “O galego do Bierzo e a súa situación actual”
  Francisco Fernández Rei (2002): Boletín da Real Academia Galega , 363, 327-353 - Artigo
 • “Galego de Asturias: caracterización e situación sociolingüísticas”
  Francisco Fernández Rei (2002): En torno al Bimilenario del Eo, José Manuel Gómez-Tabanera (coord. / ed.), Oviedo: Foro Cultural del Noroeste. San Tirso de Abres, 940-971 - Capítulo de libro
 • "Do Ortegal ó Douro e de Fisterra ó Navia e ó Padornelo. Notas sobre léxico moderno da Gallaecia e do seu litoral"
  Francisco Fernández Rei (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 147-192 - Capítulo de libro
 • “Os investigadores universitarios diante da diversidade cultural”
  Francisco Fernández Rei (2001): Diversidade cultural e comunicación na sociedade da información. Actas das xornadas celebradas en Santiago de Compostela os días 27 e 28 de maio de 2000, Xosé López (coord.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 101-113 - Capítulo de libro
 • “Cabanillas e a arela dunha lingua nacional”
  Francisco Fernández Rei (2001): Xornadas sobre Ramón Cabanillas. Actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Cambados, os días 7 e 8 de xuño de 2001, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 19-48 - Capítulo de libro
 • “A proposta de acordo normativo do 2001. Notas e documentos sobre a questione della lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2001): A Trabe de Ouro, 48, 97-120 - Artigo
 • “A situación das minorías étnico-lingüísticas da República Italiana”
  Francisco Fernández Rei (2001): A Trabe de Ouro, 47, 13-34 - Artigo
 • “O mar na literatura galega: ondas, ventos, illas, ribeiras e vagallóns”
  Francisco Fernández Rei (2001): Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego As paisaxes de Galicia. Claves para a súa interpretación, A. Pérez Alberti (coord.), Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego , IV, 1, 219-260 - Capítulo de libro
 • “A lingua medieval e a súa importancia na elaboración do galego moderno”
  Francisco Fernández Rei (2001): Estudios galegos medievais. Vol. 1 de Studia Hispanica Californiana, Cortijo Ocaña, A. / Perissinotto, G. / Sharrer, H. L. (eds.), Santa Barbara: Department of Spanish and Portuguese, University of California, 17-42 - Capítulo de libro
 • "Instituto da Lingua Galega"
  Francisco Fernández Rei (2000): Gran Enciclopedia Galega, 34, 264-272 - Capítulo de libro
 • “¿Existe ou non unha lingua galega moderna? O ILG e o debate sobre a norma do galego”
  Francisco Fernández Rei (2000): A Trabe de Ouro, 42, 71-79 - Artigo
 • “Dialectalismos, arcaísmos e empréstimos portugueses na construcción da lingua literaria de Ramón Cabanillas”
  Francisco Fernández Rei (2000): Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, J. L. Rodríguez. (ed.), Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, t. I, 507-525 - Capítulo de libro
 • “O mar na obra literaria de Ramón Cabanillas”
  Francisco Fernández Rei (2000): Pontenorga. Revista de Estudios Sociolingüísticos [=Actas das I Xornadas sobre Ramón Cabanillas. Cambados 5-6 novembro 1999], 2, 77-104 - Artigo
 • “As falas de Xálima e a súa relación coa lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2000): Actas del Congreso sobre “A Fala”. 20 y 21 de mayo de 1999. Eljas – San Martín de Trebejo – Valverde del Fresno, Antonio Salvador Plans / Juan Antonio Carrasco González / María Dolores García Oliva (coords.), Mérida: Editora Regional de Extremadura, 109-140 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1999): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • “Lingua, cultura e política en Sardeña. A sociedade e a lingua sarda nas Lettere dal carcere de Antonio Gramsci”
  Francisco Fernández Rei (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, RosarioÁlvarez / Dolores Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Universidade, 1173-1199 - Capítulo de libro
 • “A situación do galego en Galicia e no Occidente de Asturias, de León e de Zamora”
  Francisco Fernández Rei (1999): Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas, Fernández Rei, F. e Antón Santamarina (eds), Santiago de Compostela: Universidade, 27-81 - Capítulo de libro
 • “El aragonés, lengua románica (re)emergente”
  Francisco Fernández Rei (1999): Estudios y rechiras arredol d’a luenga aragonesa y a suya literatura. Autas d’a I Trobada (Uesca, 20-22 de febrero de 1997), Francho Nagore Laín, Francho Rodés Orquín e Chesús Vázquez Obrador (eds.), Uesca: Instituto d’Estudios Altoaragoneses / Consello d’a Fabla Aragonesa, 43-74 - Capítulo de libro
 • “Consideracións sobre a lingua de Na noite estrelecida de Ramón Cabanillas”
  Francisco Fernández Rei (1999): Homenaxe ó profesor Camilo Flores. II. Literaturas específicas, Xosé Luís Couceiro et alii (coords.), Santiago de Compostela: Universidade, 303-317 - Capítulo de libro
 • Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar da Arousa. Dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria
  Francisco Fernández Rei (1999): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas
  Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina Fernández / (eds.) (1999): , Santiago de Compostela: Universidade - Libro
 • “Les travaux de l’Atlas Lingüístico Galego. O Atlas Lingüístico Galego, estado dos traballos”
  Francisco Fernández Rei (1999): XII Coloquio Internacional do Atlas Lingüístico Románico XII Coloquio Internacional do Atlas Lingüístico Románico, Santiago de Compostela 26-30 setembro e 1 outubro 1999 - Presentación
 • “Tratamento e organización de documentos orais. O Arquivo do Galego Oral”
  Francisco Fernández Rei (1999): I Encontro “O son da memoria”. O patrimonio oral e a música popular, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 5-6 marzo 1999 - Presentación
 • “A elaboración do galego moderno. Contribución da traducción galega de I promessi sposi de Manzoni a este proceso”
  Francisco Fernández Rei (1998): Revista Portuguesa de Filologia, XXII, 113-152 - Artigo
 • “A situación do galego na Terra Navia-Eo, no Bierzo e nas Portelas”
  Francisco Fernández Rei (1998): Estudios bercianos. Revista oficial del Instituto de Estudios Bercianos, 24, 11-31 - Artigo
 • “A situación actual da lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (1998): Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, UNED, V, 205-221 - Artigo
 • "Vocal temática e conxugación verbal. A expresión da clase mórfica en español, catalán e galego moderno”
  Francisco Fernández Rei (1998): Homenaxe a Ramón Lorenzo, Dieter Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, t. II, 591-613 - Capítulo de libro
 • "O folclore musical galego do final do milenio: o Cancioneiro de Schubarth e Santamarina"
  Francisco Fernández Rei (1997): A Trabe de Ouro, 31, 373-383 - Artigo
 • "Espagnol Galicien"
  Francisco Fernández Rei (1997): Kontatlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact Ein internationales Handbuch zeitgenóssischer Forschung, An International Handbook of Contemporary Research. Manuel international des recherches contemporaines, Goebl, Hans / Nelde, Peter H. / Starý, Zdene/ Wólck, Wolfgang (eds.), Berlin / New York, 1285-1296 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1997): Revista de Filología Románica, 14, vol. 1, 225-240 - Artigo
 • “A posición do galego, lingua románica reemerxente”
  Francisco Fernández Rei (1996): Homenaxe á Profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / Rosairo Alvarez (eds.), Santiago de Compostela: Departamento de Filología Galega / Servicio de Publicacións da Universidade, 15-46 - Capítulo de libro
 • "¿Mudaron as cousas? ¿Que foi o que cambiou nos últimos 25 anos?"
  Francisco Fernández Rei (1996): Revista Galega de Educación [= A normalización da lingua na encrucillada], 25, 5-9 - Artigo
 • "O galego de Asturias, León e Zamora. Situación sociolingüística"
  Francisco Fernández Rei (1996): Actas del Congreso Internacional Luso Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 al 3 de diciembre de 1994), J. M. Carrasco / A. Viudas Camarasa (eds.), Cáceres: Universidad de Extremadura, I, 1996, 277 308 - Capítulo de libro
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego
  Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (1996): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1995): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • "A ‘questione della lingua galega’”
  Francisco Fernández Rei (1995): Estudios de sociolingüistica galega. Sobre a norma do galego culto, H. Monteagudo (ed.), Vigo: Galaxia, 177-195 - Capítulo de libro
 • "Aspectos teóricos y metodológicos de la confección de atlas lingüísticos: el Atlas Lingüístico Galego"
  Francisco Fernández Rei (1995): Rede temática de grupos de investigación sobre "Variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica", coordinada polo Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona., Universitat de Barcelona, 27 de novembro de 1995 - Presentación
 • “Cinco anos de A Trabe de Ouro”
  Francisco Fernández Rei (1995): Historias e outros contos [revista do MEU Movimento Estudantil Universitario], 12, 40-43 - Artigo
 • "Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias"
  Francisco Fernández Rei (1994): Britonia. Revista de Estudios da Terra Navia Eo, 1, 123-137 - Artigo
 • "Contribución das organizacións políticas á normalización da lingua galega (1963 1989)"
  Francisco Fernández Rei (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela,1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 51-74 - Capítulo de libro
 • "Áreas lingüísticas do galego”
  Francisco Fernández Rei (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik, Günter Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt (eds.), Tübingen: Niemeyer, VI,2, 98-110 - Capítulo de libro
 • "Linguas fronteirizas: o galego da franxa occidental de Asturias e de Castela León"
  Francisco Fernández Rei (1994): Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade. Actas do encontro regional da Associação Portuguesa de Linguística. Miranda do Douro. Setembro de 1993, Associação Portuguesa de Linguística / Ed. Colibri, 227-246 - Capítulo de libro
 • "Os Traballos de Dámaso Alonso sobre o galego de Asturias e o ancarés. A súa importancia na historia da lingüística galega"
  Francisco Fernández Rei (1994): Lingua e cultura” galega de Asturias, Fernández Rei, F. (ed.), Vigo: Xerais de Galicia, 149-170 - Capítulo de libro
 • Lingua e cultura galega de Asturias. Actas das I Xornadas da Lingua e da Cultura Galegas de Asturias. 'Na busca das raíces da Terra Navia Eo'. Homenaxe a Dámaso Alonso
  Francisco Fernández Rei / (ed.) (1994): , Vigo: Ed. Xerais de Galicia - Libro
 • "Estado dos traballos do Atlas Lingüístico Galego"
  Francisco Fernández Rei (1993): VII Congreso Internacional do Atlas Linguístico Románico / VII Congrès International de L'Atlas Linguistique Roman, Universidade de Santiago de Compostela, 20-24 setembro 1993 - Presentación
 • “La place de la langue galicíenne dans les clasifications traditionnelles de la Romania et dans les classifications standardalogiques récentes”
  Francisco Fernández Rei (1993): Sociolinguistique galicienne. Plurilinguismes, 6, 89-120 - Artigo
 • "Galego oriental: O Bierzo, As Portelas e O Val de Verín"
  Francisco Fernández Rei (1993): Lindeiros da galeguidade II. Simposio de Antropoloxía, Fernández de Rota, X. A. /Fidalgo Santamariña, X. A. / González Reboredo, X. M. (coords.), [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 97-108 - Capítulo de libro
 • "Atlas Lingüístico Galego 1. Morfoloxía verbal"
  Francisco Fernández Rei (1993): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. (Universidade de Santiago de Compostela, 1989), Ramón Lorenzo (ed.), VIII (1996), 617-637 - Capítulo de libro
 • "A normalización da franxa exterior da lingua galega II"
  Francisco Fernández Rei (1992): Cadernos de Lingua , 5, 47-73 - Artigo
 • “Atlas Lingüístico Galego. Vol. 1 Morfoloxía verbal"
  Francisco Fernández Rei (1992): Nazioarteko Dialektologia Biltzarrra. Agiriak. Actas del Congreso Internacional de Dialectología. Actes du Congrès International de Dialectologie. Proceedings of International Congres on Dialectology, 7, 357-395 - Capítulo de libro
 • "Dinamismo económico e identidade en Galicia"
  Francisco Fernández Rei (1992): A Trabe de Ouro, 9, 21-33 - Artigo
 • "Dynamisme économique et identité [en Galice]”
  Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina Fernández (1992): Actes del Collòqui Identitat Culturala e Dinamisme Económic, Albi: Institut d'Estudis Occitans / Seccion de Tarn, 125 142 - Capítulo de libro
 • "A Terra Navia Eo, O Bierzo e As Portelas. Delimitación xeográfica e caracterización lingüística do 'galego exterior`”
  Francisco Fernández Rei (1992): Comunicacións. I Congresoda Lingua e a Cultura galegas en Asturias, León e Zamora, Xosé Manuel García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 7-28 - Capítulo de libro
 • "A normalización da franxa exterior da lingua galega I"
  Francisco Fernández Rei (1991): Cadernos de Lingua , 4, 5-25 - Artigo
 • "A lingua galega na prensa escrita. Interferencias lingüísticas"
  Francisco Fernández Rei (1991): As linguaxes dos medios de comunicación escritos en Galicia, Xulio Álvarez Fariñas e Elena Goyanes (coords.), Santiago: IECO / Lea, 29-58 - Capítulo de libro
 • "Conservadurismo e innovación no sistema de desinencias verbais do galego: o perfecto"
  Francisco Fernández Rei (1991): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trier, 1986), Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemayer, vol. III. 632 644 - Capítulo de libro
 • "Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade"
  Francisco Fernández Rei (1991): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros da Galeguidade I" (5 6 7 de xullo de 1990. 0 Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca), X. M. González Reboredo / X. A. Fernández de Rota (coords.), Consello da Cultura Galega, 113-128 - Capítulo de libro
 • “A ‘questione della lingua galega’”
  Francisco Fernández Rei (1991): A Trabe de Ouro, 5, 29-40 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega. Servicio de Publicacións da Universidade, I, 15-46 - Capítulo de libro
 • Homenaxe ó Profesor Constantino García
  Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / (coords.) (1991): , Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega / Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade - Libro
 • Francisco Fernández Rei (1991): Curso de história da língua portuguesa. Leituras complementares, Ivo Castro. (ed.), Lisboa: Universidade Aberta, 77-109 - Capítulo de libro
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”
  Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1990): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • “Nacionalismo e dignificación da lingua galega no período 1972 1980”
  Francisco Fernández Rei (1990): A Trabe de Ouro , 1, 43-71 - Artigo
 • Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias
  B. Fernández Braña / X. C. Álvarez Blanco / X. Babarro González / Francisco Fernández Rei / C. Martínez González / A. Meilán García / Antón Santamarina Fernández (1990): , [Eilao] : Mesa prá Defensa del Galego de Asturias - Libro
 • Francisco Fernández Rei (1988): Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978, Juárez, A. (ed.), Granada: TAT, 85-99 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Artigo
 • "Áreas lingüísticas do galego actual"
  Francisco Fernández Rei (1985): Actes del XVI Congrès Internacional de Lingüística i Filología Romàniques (Palma de Mallorca, 1980), Palma de Mallorca: Moll, tomo II, 485 495 - Capítulo de libro
 • "Seseo"
  Francisco Fernández Rei (1985): Gran Enciclopedia Gallega, T.28, 150-153 - Capítulo de libro
 • "Textos do Galego exterior: Piantón (A Veiga Oviedo), Paradaseca do Bierzo (León) e Lubián (Zamora). Caracterización lingüística"
  Francisco Fernández Rei (1985): Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, I. , Oviedo / Madrid: Univ. de Oviedo / Ed. Gredos, 171-197 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Artigo
 • "Anotacións ó léxico de Cunqueiro"
  Francisco Fernández Rei (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Universidade, 341-348 - Capítulo de libro
 • “Anotacións á morfoloxía de Cunqueiro"
  Manuel González González / Francisco Fernández Rei (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Secretariado de Publicacións da Universidade, 186-245 - Capítulo de libro
 • "Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (1982): Grial, 77, 257-296 - Artigo
 • "Os traballos e os días en tres aldeas galegas"
  Francisco Fernández Rei (1981): Grial, 71, 21-37 - Artigo
 • "Gheada"
  Francisco Fernández Rei (1981): Gran Enciclopedia Gallega, T. 16, 341-348 - Capítulo de libro
 • "Mapas lingüísticos"
  Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta, 89-100 - Capítulo de libro
 • "Galego"
  Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Capítulo de libro
 • Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo
 • Cuestionario do Atlas Lingüístico Galego
  Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1974): , Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela - Libro