Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas (Santiago de Compostela, 20-25 de setembro de 1999)

Portada: 
Autor: 
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
ISBN: 
84-9752-014-9
Editoriais: 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Páxinas: 
1974
Extras: 
Ed. en CD-ROM
Data de publicación: 
2002