Atlas Lingüístico Galego. Volume I: Morfoloxía verbal

Portada: 
Autor: 
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.), Manuel González González, Rosario Álvarez Blanco
ISBN: 
84-85728-92-0 (vol. 1) / 84-85728-93-0 (vol. 2)
Editoriais: 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Páxinas: 
839
Extras: 
2 volumes
Data de publicación: 
1990