Estudar toponimia. Aproximacións metodolóxicas e interpretativas

Portada: 
Autor: 
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
ISBN: 
978-84-16954-35-3
Editoriais: 
Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela
Páxinas: 
180
Data de publicación: 
2017
Descrición: 

Neste volume recóllense unha serie de traballos dos maiores especialistas en toponimia galega, sobre a metodoloxía, a historiografía e a interpretación etimolóxica. A partir deles propóñense pautas de actuación á hora de estudar a toponimia, tales como a necesidade dunha perspectiva multidisciplinar, non só lingüística, senón tamén histórica e xeográfica, entre outras. Tamén se ofrecen achegas sobre a interrelación cos nomes de persoas, a clasificación semántica da toponimia, o estrato prelatino, a especificidade que comporta o estudo da toponimia medieval e o estatus xurídico dos nomes de lugar. Finalmente, engádese unha bibliografía escollida como guía breve de inicio para o estudo da toponimia.