Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas: os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito

Portada: 
Autor: 
X. Henrique Monteagudo Romero
ISBN: 
978-84-95892-73-7
Editoriais: 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Páxinas: 
740
Data de publicación: 
2008