A lingüística galega desde alén mar

Portada: 
Autor: 
Gabriel Rei-Doval (ed.)
ISBN: 
978-84-9887-145-6
Editoriais: 
Santiago de Compostela: AIEG / ILG / Departamento de Filoloxía Galega
Páxinas: 
439
Data de publicación: 
2009