Publicaciones de Concepción Álvarez Pousa

 • "O valdeorrés e a tradición literaria galega na obra de Florencio Delgado Gurriarán"
  Concepción Álvarez Pousa (2022): Florencio Delgado Gurriarán. O soño dunha Galicia infinda. Día das Letras Galegas 2022, Dolores Vilavedra (coord.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 93-118 - Capítulo de libro
 • "Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrés no exilio mexicano: entre cepeiras e tapatíos"
  Concepción Álvarez Pousa (2022): Letras Galegas 2022 Florencio Delgado Gurriarán, Salamanca: Facultad de Filología - Universidad de Salamanca, 9 de maio de 2022 - Presentación
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán"
  Concepción Álvarez Pousa (2020): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 113, 9-34 - Artigo
 • “A variedade valdeorresa do galego oriental e a súa presenza na lingua literaria de Florencio Delgado Gurriarán”
  Concepción Álvarez Pousa (2019): II Ciclo de conferencias Florencio Delgado Gurriarán, A Rúa, Ourense, 29 de novembro de 2019 - Presentación
 • Concepción Álvarez Pousa (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos , 22, 15-30 - Artigo
 • “As Médulas de Caldesiños”, unha mostra da lingua oral da Terra de Viana do Bolo (Ourense)”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): Segmentos de uma vida. Textos dedicados a João Veloso por ocasião do seu 50º aniversário., [Organizado por Pedro Tiago Martins e Carlos Silva com contribuições de alunos e colaboradores], Phon'up. Fonética e fonologia na Universidade do Porto, 35-40 - Capítulo de libro
 • “Laureano Prieto, mestre da vida e da cultura popular da Terra vianesa”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, nº 107, 43-66 - Artigo
 • “O vianés e o galego da área zamorana. Particularidades en común destas variedades do galego oriental”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Facultade de Filoloxía – Universidad Complutense de Madrid. 10-15 setembro 2018) - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 61-79 - Capítulo de libro
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”
  Concepción Álvarez Pousa (2017): IV Encontro da Mocidade Investigadora. Libro de Resumos, Busto Ulloa et al., Publicacións, Universidade de Santiago de Compostela, 255 - Capítulo de libro
 • Concepción Álvarez Pousa (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 803-823 - Capítulo de libro
 • “As variedades vianesa e frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , nº11.2. 79-109 - Artigo
 • “O galego oriental: o dialeto vianês e as suas afinidades com a língua portuguesa”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): , Conferencia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 9 novembro 2016) - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do CLUP, O Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • "As variedades vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués"
  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”
  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "A variación lingüística galega en textos orais do concello de Viana do Bolo "
  Concepción Álvarez Pousa (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación