Publicaciones de Miguel Guisantes Alonso

 • "Identidades lingüísticas en la juventud"
  Miguel Guisantes Alonso (2023): ALLENCAM Talks 2023-2024, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 13 de decembro de 2023 - Presentación
 • “Parece que se non sabes inglés non vas a ningún lao”: ideoloxías lingüísticas na mocidade galega
  Estela Fidalgo Garra / Miguel Guisantes Alonso (2023): Simposio ILG 2023. Contacto de linguas: identidades e ideoloxías lingüísticas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 28-30 de novembro de 2023 - Presentación
 • "Ideologías lingüísticas y cultura tradicional en la juventud"
  Miguel Guisantes Alonso (2023): XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 6-8 de novembro de 2023 - Presentación
 • Miguel Guisantes Alonso (2023): Unidades didácticas, Santiago de Compostela: Servizo de Normalización Lingüística da USC - Artigo
 • "A situación da lingua galega no sector económico. Descrición panorámica do uso do galego nos sectores recollidos no PDLG no tecido económico"
  Miguel Guisantes Alonso (2023): XXV Encontros para a Normalización Lingüística. Economía, lingua e sustentabilidade, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 17 de outubro de 2023 - Presentación
 • "Identidade e cambio lingüístico na mocidade. Avances e retos"
  Miguel Guisantes Alonso (2023): I Xornada de novas investigacións en lingua galega, Heidelberg: Centro de Estudos Galegos da Universidade de Heidelberg, 26 de xullo de 2023 - Presentación
 • "Lingua, ideoloxías e renovación na cultura tradicional: unha primeira aproximación"
  Miguel Guisantes Alonso (2023): XV Congreso Internacional de Lingüística General, Madrid: Universidade Complutense de Madrid, 14-16 de xuño de 2023 - Presentación
 • “As autogravacións: unha metodoloxía para a captación de datos lingüísticos”
  Miguel Guisantes Alonso (2023): X Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 12-13 de xuño de 2023 - Presentación