Publicaciones de Inés Veiga Mateos

  • Inés Veiga Mateos / Belén Poutón Reboredo / Tania de Dios Miguéns (2019): Cadernos de lingua, 37, 79-114 - Artigo
  • Manuel González González / María Dolores Sánchez Palomino / Inés Veiga Mateos / (eds.) (2018): Terminoloxía: a necesidade da colaboración, Madrid: Iberoamericana-Vervuet - Libro
  • “Innovacións léxicas no campo das novas tecnoloxías e das redes sociais: alternativas para o galego”
    Zeltia Blanco Suárez / Inés Veiga Mateos (2018): Cadernos de lingua, 36, 111-151 - Artigo
  • Inés Veiga Mateos / Sandra Romarís Hortas / María Jesús Paz Lema / Marta Duyos Míguez (2013): Dicionario de alimentación e restauración (galego-castelán-inglés), Manuel González González (coord.), A Coruña: Xunta de Galicia / Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Libro
  • Víctor Fresco Barbeito / Inés Veiga Mateos (2011): Traducir en la frontera. Actas do IV Congreso da Asociación Ibérica de Estudos de Tradución e Interpretación, Susana Cruces Colado et al., Granada: Atrio, 639-654 - Capítulo de libro
  • Inés Veiga Mateos / Víctor Fresco Barbeito (2011): Traducir en la frontera. Actas do IV Congreso da Asociación Ibérica de Estudos de Tradución e Interpretación, Susana Cruces Colado et al., Granada: Atrio, 705-720 - Capítulo de libro
  • Lucía Dans Álvarez de Sotomayor / Yolanda Maneiro Vázquez / Inés Veiga Mateos (2010): Dicionario galego de recursos humanos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / Fundación Galicia Empresa - Libro
  • Marta Duyos Míguez / María Jesús Paz Lema / Sandra Romarís Hortas / Inés Veiga Mateos (2010): Cadernos de lingua, 32, 137-149 - Artigo