Publicaciones de Eduardo M. Moscoso Mato

 • “Peregrinos italianos cara a Compostela na Idade Media: linguas ó longo do seu percorrido por terras ibéricas”
  Eduardo M. Moscoso Mato (2021): Convegno internazionale di studi Santiago e le Venezie. Luoghi, vie e testimonianze del pellegrinaggio tra medioevo e prima età moderna, Padua: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Università degli Studi di Padova, 13-14 de maio de 2021 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco / Eduardo M. Moscoso Mato (2017): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • "Os resultados do corónimo GALLAECIA en Galiza e Portugal"
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Eduardo M. Moscoso Mato (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “O ditongo -oi- e as súas variantes na lingua medieval”
  Eduardo M. Moscoso Mato (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • "Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Castelá (Galiza) (TMILC-G)"
  Eduardo M. Moscoso Mato (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Os tempos compostos ao final da Idade Media e na Idade Moderna"
  Eduardo M. Moscoso Mato (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • Eduardo M. Moscoso Mato (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 553-564 - Capítulo de libro
 • Eduardo M. Moscoso Mato (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 561-569 - Capítulo de libro
 • Mª Sol López Martínez / Eduardo M. Moscoso Mato (2007): Na nosa lyngoage galega, A. I. Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 557-577 - Capítulo de libro
 • Eduardo M. Moscoso Mato (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 227-233 - Capítulo de libro
 • Eduardo M. Moscoso Mato (1994): Cadernos de lingua, 9, 129-162 - Artigo