Publicaciones de Lucía Doval Iglesias

 • "O Inventario Toponímico da Galicia Medieval (ITGM): pasado, presente e futuro dun proxecto para o estudo da toponimia medieval"
  Lucía Doval Iglesias / Gonzalo Hermo González (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "A deturpación da toponimia na documentación instrumental de finais da Idade Media"
  Lucía Doval Iglesias / Gonzalo Hermo González (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • “Sesión práctica de utilización e aproveitamento dos procedementos e da información contidos nos recursos dispoñibles para o desempeño da lingüística histórica”
  Lucía Doval Iglesias (2013): 1º Coloquio Lingüística Histórica. Instituto da Lingua Galega (ILG) / Universidade de Santiago de Compostela (USC), Santiago de Compostela, 1-4 de xullo de 2013 - Presentación
 • “O ITGM: Construción dun inventario toponímico da Galicia Medieval”
  Lucía Doval Iglesias / Iria Pérez Mariño (2011): Filología Románica Hoy. Primer Encuentro Internacional de jóvenes investigadores y doctores. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 3-5 de novembro de 2011 - Presentación
 • “Contribución a un inventario toponímico da documentación medieval do mosteiro de San Salvador de Celanova (Tomo I SS. XIII-XV)”
  Lucía Doval Iglesias (2010): Traballo de investigación tutelado - Artigo
 • “Tella e Lousa: contribución a un estudo onomástico na Idade Media”
  Lucía Doval Iglesias / Iria Pérez Mariño (2010): Annual conference of the Association of Hispanists of Great Britain and Ireland, King’s College, London, 12-14 de abril de 2010 - Presentación
 • “O galego popular e o galego dos medios de comunicación: os marcadores discursivos”
  Lucía Doval Iglesias / Rosa Mouzo Villar (2009): XXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) / Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, 7-9 de maio de 2009 - Presentación