· Consultar todo o RILG


Seleccionar: RILG
Procurar:

· Ou seleccionar un recurso

Dicionario de Dicionarios
Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués
Dicionario de Sinónimos do Galego
Dicionario Galnet
Galnet - WordNet 3.0 do Galego
Dicionario de Dicionarios do Galego Medieval
bUSCatermos
Termoteca - Banco de Datos Terminolóxico da Universidade de Vigo
Neoteca - Banco de Datos de Neoloxismos da Universidade de Vigo
Aquén - Banco de Datos de Toponimia Galega
Dicionario CLUVI inglés-galego
Dicionario CLUVI francés-galego
Dicionario CLUVI español-galego

Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TILG)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos xurídicos)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de ecoloxía)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de economía)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de informática)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de socioloxía)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de medicina)
Corpus Xelmírez - Corpus Lingüístico da Galicia Medieval

Corpus CLUVI (latín-galego-portugués-portugués-catalán-francés-italiano-español-inglés-alemán-éuscaro-chinés, textos da Biblia)
Corpus CLUVI (galego-español, textos xurídicos)
Corpus CLUVI (inglés-galego-francés-español, textos do Correo da Unesco)
Corpus CLUVI (inglés-galego, programas informáticos)
Corpus CLUVI (inglés-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (francés-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (alemán-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (galego-español, textos literarios)
Corpus CLUVI (español-galego-catalán-euskara, textos da revista Consumer)
Corpus CLUVI (español-galego, textos de turismo)
Corpus CLUVI (galego-chinés, subtitulado filmes)
Corpus CLUVI (inglés-galego, subtitulado filmes)
Corpus CLUVI multimedia (inglés-galego, subtitulado filmes)
Corpus SensoGal (SEMCOR inglés-galego, textos informativos)
Corpus SensoGal (galego-catalán-español-éuscaro, textos da Biblia)
Corpus SensoGal (galego-portugués de Portugal-francés-inglés, textos da Biblia)
Corpus SensoGal (galego-español, textos xurídicos)
Corpus SensoGal (inglés-galego-francés-español, textos do Correo da Unesco)
Corpus SensoGal (español-galego-catalán-euskara, textos da revista Consumer)
Corpus SensoGal (inglés-galego, textos literarios)
Corpus SensoGal (francés-galego, textos literarios)
Corpus SensoGal (inglés-galego, subtitulado filmes)