O colectivo O Bierzo Ceibe reclama a recuperación da toponimia tradicional do Bierzo occidental:

«O Bierzo occidental en a súa toponimia específica que o distingue doutros territorios veciños. Toponimia tradicional conservada ó longo dos séculos na súa lingua galega. Pero a falta de recoñecemento legal e institucional do galego está permitindo a súa perda fronte á oficialidade do castelán. Nas últimas décadas modificouse a normativa de forma que xa hai un recoñecemento legal do galego do Bierzo. Referímonos ó Estatuto de Castela e León que recoñece expresamente “que gozará de respecto e protección a lingua galega nos lugares en que habitualmente se utilice” (artigo 1.4.). Pero certo é que, malia o recoñecemento legal do galego, as institucións bercianas non se comprometeron na recuperación toponímica na súa lingua tradicional.»