Os idiomas do estado español. Un enfoque sociolingüístico

Data: 
Lunes, Diciembre 24, 2018 - 01:15
Imaxe: 

Os idiomas do estado español. Un enfoque sociolingüístico publícase como anexo 77 da revista Verba. A obra está dividida en dous bloques temáticos. No primeiro o seu autor, Pablo Sánchez Vidal, membro colaborador do ILG, revisa os criterios lingüísticos e sociolingüísticos empregados pola chamada Escola Filolóxica Española para considerar os idiomas do estado español como linguas ou como dialectos. No segundo bloque temático reflexiona sobre a influencia da ideoloxía do monolingüismo na categorización das variedades lingüísticas do estado español.

Pablo Sánchez Vidal é tamén autor de O debate normativo da lingua galega (1980-2000), publicado na Biblioteca Filolóxica do Instituto da Lingua Galega en 2010.