Publicacións dos investigadores

 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Artigo
 • Manuel González González (1985): Revista de Filología Románica, 3, 101-119 - Artigo
 • “Vocabulario Gallego-Castellano”

  Carme Ares Vázquez, Xosé M. Carballeira Anllo, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé María Lema Suárez (1984): Diccionario enciclopédico Argos-Vergara, Barcelona: Ed. Argos Vergara, 107-192 - Capítulo de libro
 • Manuel González González (1984): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 11, 65-100 - Artigo
 • "Emprego estilístico das variantes lingüísticas na súa obra narrativa"

  Rosario Álvarez Blanco (1984): Presencia de Armando Cotarelo en Galicia, Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura / Xunta de Galicia, 101-132 - Capítulo de libro
 • "O Atlas Lingüístico Galego, un paso adiante nos estudios de lingüística galega"

  Manuel González González (1983): Grial, 81, 267-286 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (1983): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 10, 169-182 - Artigo
 • Cancioneiro galego de tradición oral

  Antón Santamarina Fernández, D. Shubarth (1982): , A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Libro
 • Diccionario 'Nós' galego-castelán, castellano-gallego

  Carme Ares Vázquez, X. García Cancela, R. M. López Gato, Helena Pousa, Xosé Luís Regueira Fernández (1982): , A Coruña: Ediciós Nós - Libro
 • "Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno"

  Francisco Fernández Rei (1982): Grial, 77, 257-296 - Artigo
 • "Anotacións ó léxico de Cunqueiro"

  Francisco Fernández Rei (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Universidade, 341-348 - Capítulo de libro
 • “Anotacións á morfoloxía de Cunqueiro"

  Manuel González González , Francisco Fernández Rei (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Secretariado de Publicacións da Universidade, 186-245 - Capítulo de libro
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1982): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 9, 253-290 - Artigo
 • "Sobre a lingua de Cunqueiro: o pronome persoal"

  Rosario Álvarez Blanco (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Facultade de Filoloxía / Universidade de Santiago de Compostela, 246-266 - Capítulo de libro
 • "Gheada"

  Francisco Fernández Rei (1981): Gran Enciclopedia Gallega, T. 16, 341-348 - Capítulo de libro
 • "Os traballos e os días en tres aldeas galegas"

  Francisco Fernández Rei (1981): Grial, 71, 21-37 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 243-249 - Artigo
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 7-11 - Artigo
 • "Mapas lingüísticos"

  Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta, 89-100 - Capítulo de libro
 • "Competencia lingüística de los funcionarios docentes en E.G.B."

  Rosario Álvarez Blanco (1980): La problemática del bilingüismo en el Estado Español (actas das Jornadas de Bilingüismo [Zarauz, 1979]), Zarauz: ICE - Univ. del País Vasco, 131-134 - Capítulo de libro

Páxinas