Researchers publications

 • Ramón Mariño Paz (1993): Cadernos de lingua, 8, 87-100 - Article
 • Xosé Luís Couceiro Pérez (1993): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 20, 505-509 - Article
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1993): Cadernos de lingua, 7, 99-112 - Article
 • “Sobre a normativización do galego exterior”

  Antón Santamarina Fernández (1992): Comunicacións. I Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora (Celanova, 1989), X. M. García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 37-41 - Book chapter
 • "Bouza-Brey ante a crítica. 1936-1973"

  Elisa Fernández Rei (1992): Fermín Bouza-Brey. Día das Letras Galegas 1992, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-112 - Book chapter
 • Ernesto X. González Seoane (1992): , Universidade de Santiago de Compostela
 • "Determinantes nominais"

  Ernesto X. González Seoane (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 87-97 - Book chapter
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 41-53 - Article
 • "Dynamisme économique et identité [en Galice]”

  Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina Fernández (1992): Actes del Collòqui Identitat Culturala e Dinamisme Económic, Albi: Institut d'Estudis Occitans / Seccion de Tarn, 125 142 - Book chapter
 • "Dinamismo económico e identidade en Galicia"

  Francisco Fernández Rei (1992): A Trabe de Ouro, 9, 21-33 - Article
 • “Atlas Lingüístico Galego. Vol. 1 Morfoloxía verbal"

  Francisco Fernández Rei (1992): Nazioarteko Dialektologia Biltzarrra. Agiriak. Actas del Congreso Internacional de Dialectología. Actes du Congrès International de Dialectologie. Proceedings of International Congres on Dialectology, 7, 357-395 - Book chapter
 • "A normalización da franxa exterior da lingua galega II"

  Francisco Fernández Rei (1992): Cadernos de Lingua , 5, 47-73 - Article
 • "A Terra Navia Eo, O Bierzo e As Portelas. Delimitación xeográfica e caracterización lingüística do 'galego exterior`”

  Francisco Fernández Rei (1992): Comunicacións. I Congresoda Lingua e a Cultura galegas en Asturias, León e Zamora, Xosé Manuel García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 7-28 - Book chapter
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 491-500 - Article
 • Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro

  Rosario Álvarez Blanco (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols. - Book
 • "A lingua galega en Celso Emilio Ferreiro. VII. Nexos e sintaxe”

  Rosario Álvarez Blanco (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, tomo I, 7-8 e 177-261 - Book chapter
 • Léxico da Administración castelán-galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz, F. R. Tato Plaza (1991): , Ana Isabel Boullón Agrelo (dir.), A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”

  Antón Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei, Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Book chapter
 • “De lexicografía galega, un diccionario máquina”

  Antón Santamarina Fernández (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol.1, 491-496 - Book chapter
 • “Problemas para la restauración de topónimos gallegos”

  Antón Santamarina Fernández (1991): Actas de las I Jornadas de onomástica, toponimia (Vitoria-Gasteiz), E. Knörr / M. A. Líbano (eds.), Bilbao: Euskaltzaindia, 237-248 - Book chapter

Pages