Introdução aos estudos semântico-lexicais em língua portuguesa: perspetiva cognitiva socio-histórica

Data de inicio: 
luns, Outubro 16, 2023 - 16:30
Data de fin: 
mércores, Outubro 18, 2023 - 19:00

Este curso ten como obxectivo demostrar que o léxico dun pobo está intimamente ligado á súa historia, e que, a partir dese léxico, as relacións entre lingua, linguaxe, discursos e sociedade superan as fronteiras lingüísticas, as cales abranguen tamén funcións cognitivas e socioculturais.

Poster: 

Sección