XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística

Data: 
mércores, Outubro 23, 2013 - 12:00

Entre o 23 e o 25 de outubro celebrarase na Universidade de Coimbra o XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística.

Neste encontro participarán investigadores do ILG:

· Gonzalo Hermo González : Toponimia galega e portuguesa na «tenza de Correlhã» (Libro II de tenzas da catedral de Santiago de Compostela, s. XIV)

· Xosé Afonso Álvarez Pérez: Considerações sobre a representatividade da “Nova proposta de classificação dos dialectos galego-potugueses” de Lindley Cintra

·  Elisa Fernández Rei, Adela Martínez Calvo: Proposta de análise dialectométrica da prosodia galega

· María Beatriz Domíngez Oroña: Tesouro do léxico Patrimonial Galego e Portugués: análise dos materiais galegos

· Rosa Mouzo Villar: «Que nos espere aló moitos anos» O campo semántico da morte no ALPI

· Carolina Pérez Capelo: Os nomes do vento en Galicia e Portugal. Un estudo a partir dos datos do ALPI

· Irene Santos Raña, Soraya Suárez Quintas: Identidade lingüística en comunidades fronteirizas: a imaxe do idioma portugués en comunidades rurais do sur da provincia de Ourense