Variación e cambio nos dominios galego e portugués no século XX - Publicacións relacionadas